21. maijā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā keramiķi, pedagoģi Jevgēniju Loginovu!

Jevgēnija Loginova dzimusi zinātnieku ģimenē. Māte – Alberte Loginova bija zinātniskā līdzstrādniece bij. LPSR ZA Polimēru mehānikas institūtā (tag. Latvijas Universitātes (LU) Materiālu mehānikas institūts). Jevgēnija Loginova, mācoties Rīgas 20. vidusskolā (1965-1975), no 6.klases apmeklēja keramikas studiju bij. Rīgas Pionieru pilī (RPI, tag. bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”), vēlāk porcelāna apgleznošanas studiju keramiķes Helgas Ingeborgas Melnbārdes (1944-2022) vadībā. Līdzās Jevgēnijai Loginovai pulciņa nodarbības apmeklēja nākamās keramiķes: Valda Podkalne, Dace Blūma, Žanete Žvīgure, Laila Puriņa u.c. Nodarbības notika, atraktīvi vērojot arī bij. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas) audzēkņu darbus, jo Helga Ingeborga Melnbārde bija pasniedzēja RLMV (1968-1970) un bij. LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļā (1971-1973). Jevgēnija Loginova piedalījās pašdarbības izstādēs Latvijas Valsts Universitātes Tautas lietišķās mākslas studijā “Vāpe” (LU Mazā aula, 1976) un izstādē “Keramika un ziedi” (bij. LPSR Vēstures muzejs, 1977).

Pēc vidusskolas beigšanas, no 1975. gada Jevgēnija Loginova apmeklēja LMA Sagatavošanas kursus. LMA Sagatavošanas kursu pedagogi bija: gleznotāji -Andrejs Rozenbergs (1937-2017; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1964-1978), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1962-?), Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs, vadītājs 1964-1978), Irēna Lūse (LMA Sagatavošanas kursu pasniedzēja 1972-1992), Daina Riņķe (1945-2023; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1978-?), gleznotājs Arvīds Būmanis (1942-2000; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs 1972-?), Lija Būmane (1940-1990; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), Inta Celmiņa (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), grafiķi – Arturs Ņikitins (1936-2022; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs 1975-1992), Georgs Smelters (1942-2014) Ilze Krūmiņa-Karlsone (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1977-1992) u.c. Gatavojoties LMA iestājpārbaudījumu prasībām, Jevgēnija Loginova apmeklēja gleznotāja Jurija Cirkunova (1925-1996) zīmēšanas studiju.

   1977. gadā Jevgēnija Loginova uzsāka studijas Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozarē (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozare). LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozares pedagogi bija: gleznotājs, vitrāžas mākslinieks Tenis Grasis (1925-2001; LMA pedagogs no 1965-1999, Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļas vadītājs no 1975), LMA profesora, Latvijas profesionālās keramikas pamatlicēja Rūdolfa Pelšes (1880-1942) darbnīcas audzēknis, keramiķis Georgs Kruglovs (1905-1984; LMA prorektors 1944-1945, 1947-1967; Keramikas nodaļas/apakšnozares vadītājs 1944-1974), keramiķe Sarmīte Ozoliņa (1929-1994; LMA Keramikas apakšnozares pedagoģe 1958-1994), arhitekts un keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas un Rūpnieciskās nodaļu pedagogs 1968-2013), Aina Roze (1927-1998; LMA Keramikas apakšnozares laborante no 1964, pedagoģe no 1974), Ojārs Siliņš (1927-2003; LMA Tēlniecības nodaļas pedagogs 1972-1999) u.c.

Jevgēnija Loginova absolvēja LMA Keramikas apakšnozari 1982. gadā ar diplomdarbu “Dārza keramika “Muzikanti””, četras figūras izgatavotas šamota materiāla, vadītāji: Pēteris Martinsons, Aina Roze. Darbs tika izvietots bij. pansionātā “Lielupe” Bulduros. Līdzās Jevgēnijai Loginovai LMA Keramikas apakšnozari absolvēja Gunta Celmiņa ar darbu “Dekoratīvā strūklaka” šamota materiālā, realizēta bij. pansionāta “Lielupe” foajē, LMA absolvēja arī Guna Petrevica, Ilze Dobele (Eniņa) u.c.

Studiju laikā LMA 3. kursā Jevgēnija Loginova uzsāka pedagoģes karjeru bij. Rīgas Pionieru pilī, kurā vadīja keramikas studiju (1979-1984). Audzēkņu vidū jāatzīmē topošā keramiķe Vita Valdmane u.c.

Māksliniece kļuva par LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozares pedagoģi 1983. gadā un strādā līdz šim brīdim. Jevgēnija Loginova kā LMA pedagoģe stažējās Tartu Universitātē (Igaunija, 1986), bij. Stroganova Lietišķās mākslas institūtā (tag. Stroganova Krievijas Valsts mākslas un rūpniecības universitāte, Maskava, Krievija, 1987). Keramiķei piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās par darbu “Porcelāna servīze” (LMA, 1994).

Šobrīd Jevgēnija Loginova LMA Keramikas katedrā darbojas kā asociētā profesore kopā ar keramiķiem: Daini Lesiņu (Keramikas katedras vadītājs, profesors), asociētiem profesoriem Līgu Skariņu, Daini Punduru (Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs), Aināru Rimicānu (docents). Jevgēnijas Loginovas LMA audzēkņi-keramiķi: Iveta Aigare, Ingūna Skuja, Andris Vēzis u.c.

Jevgēnija Loginova izstādēs sāka piedalīties, studējot LMA. Ar darbu “Ģimene” (šamots) piedalījās 7. Republikas dārza keramikas izstādē (“Republikas Dārzkopības un biškopības biedrības” dārzā Siguldā (DBB), 1980). DBB izstādēs darbus eksponēja keramiķi: Eduards Detlavs (1919-1992), Ilga Vanaga (1928-2013), Izabella Krolle, Māra Kalnišķe, Pēteris Martinsons, Gundega Ozola, Silvija Šmidkena, Leons Lukšo (1930-1984), Latvīte Medniece (1924-2018), Anita Mīlbreta, Ārija Bērze, Ausma Žūriņa (1926-2023), Anna Žūriņa, Violeta Jātniece, Silvija Auere (1946-2020), Kārlis Knopkens (1931-2022), Levons Agadžanjans (1940-1999), Māra Genere, Eduards Geners (1940-2020) u.c. Jevgēnija Loginova piedalījusies arī LMA Keramikas nodaļas absolventu un studentu darbu retrospektīvā izstādē “Gaišie astoņdesmitie” (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 2004), “5+5” (Jūrmalas muzejs, 2005, ar Aināru Rimicānu, Līgu Skariņu u.c.).

Māksliniece rīkojusi personālizstādes kopā ar keramiķi, dzīvesbiedru Anatoliju Borodkinu: “Joker Klubs” izstāžu telpā (2020), izstādi “Improvizācija” (Rīgas Jūgendstila centrs, 2017), “Krūzes 2013” (Rīgas porcelāna muzejs, 2013), San Clemento izstāžu zālē (Toledo, Spānija, 2007), “Galerijā 36” (Kijiva, Ukraina, 2007), Rīgas porcelāna muzejā (2005), galerijā “AIR” (Valorisa, Francija, 2004), galerijā “Apsīda” (2002), galerijā “Durvis” (Tukums, 2001), izstādi “Ženijas Loginovas un Anatolija Borodkina ģimenes izstāde” (Dizaina un dekoratīvās mākslas muzejs, 1997), “Ģimene”, keramika, porcelāns (bij. LMS salons “Māksla”, 1995), galerijā “Triptihs” (Kijiva, Ukraina, 1992), “Jevgēnijas Loginovas porcelāns” (bij. G.Šķiltera memoriālais muzejs, 1989) u.c.

Jāatzīmē, ka pēc LMA absolvēšanas Jevgēnija Loginova veidoja lielformāta kompozīcijas sadarbībā ar LPSR Mākslas fonda Dekoratīvās mākslas kombinātu, kas strādāja ar interjeru projektēšanu un realizāciju. Tehnisko apdedzināšanu bija iespējams veikt Rīgas porcelāna rūpnīcā (RPR). Jevgēnija Loginova veidojusi darbus: flīžu josla “Jāņi” (māls, glazūra, sāļi, 7 gab., 30×30 cm, 1983, bij. Cēsu 2. Lauku profesionāli tehniskā vidusskola Jāņmuiža), panno “Vilnis” (kopā ar Guntu Celmiņu, bij. pansionāta “Lielupe” interjers, šamots, 20 kvm, 1984), lielizmēra tekstila panno (kopā ar Guntu Celmiņu, bij. Bauskas piena kombināts). Darbu realizāciju sekmēja interjera mākslinieks, tolaik LMA prorektors Jānis Andris Osis. Sadarbībā ar RPR 20.gs. 80. gados tapuši vairāki Jevgēnijas Loginovas darbi porcelānā.

Māksliniece piedalījusies simpozijos, piemēram, 8.Čančunas Starptautiskajā keramikas simpozijā (Ķīna, 2019, izcilības balva).

Jevgēnija Loginova bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1983. gada. Māksliniece ir LMS biedre kopš 1987. gada un uzņemta ar keramiķu Anitas Mīlbretas, Pētera Martinsona, Sarmīte Ozoliņas rekomendācijām, LMA rektora, gleznotāja Induļa Zariņa izsniegtu raksturojumu, LMS Keramiķu sekcijas priekšsēdētājas Silvijas Šmidkenas parakstītu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes balsojums 4/38.

Nozīmīga ir Jevgēnijas Loginovas dalība keramikas grupās bij. T.Zaļkalna PSRS Jaunrades namā / LMS Radošajā namā Dzintaros (1984 (vad. Mihails Kopilkovs), 1987, 1992 (vad. Egils Rozenbergs)), kur mākslinieki izgatavoja radošos darbus arī starptautiskām izstādēm Faencā (Itālija), Valorisā (Francija) u.c.

Vēlāk Jevgēnija Loginova kopā ar Pēteri Martinsonu un Inesi Brants darbojās LMS/LMA simpozijos LMS Starptautiskajā informācijas, izglītības un mākslas centrā Zvārtavas pilī, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā (2001-2017, porcelāna apgleznošanas simpoziji “Kopā” un krāsnī apdedzināto mazo formu simpozijs “Dialogs”). Darbam simpozijā tika piesaistīti arī Latvijas mākslinieki: Ieva Jurjāne, Tatjana Krivenkova, Natālija Laminska, Katrīna Nagle, Gunta Nesduļkina, Maruta Raude, Līga Rudziša, Āris Segliņš, Ilona Soļaņika, Žanete Žvīgure, Helga Jaksone u.c. Piedalījās LMA studenti un pasniedzēji, kā arī citu Eiropas valstu u.c. reģionu mākslinieki un pedagogi, t.sk. dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Moldovas, Krievijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Somijas, Argentīnas, Polijas, ASV, Turcijas, Anglijas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Indijas, Taivānas un Taizemes. Starptautiskajos keramikas simpozijos radītie darbi veido LMS muzeja 20.-21.gs. mijas keramikas un porcelāna vāžu kolekciju, kuras ir apskatāmas LMS muzeja Zvārtavas pils ekspozīcijās.

Jevgēnijas Loginovas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, LNMM, Rīgas Porcelāna muzejā, Sibīrijas lietišķās mākslas muzejā (Krievija), Romhildes keramikas muzejā (Vācija) un daudzās privātkolekcijās.

Jevgēnija Loginova “Vētra”, porcelāns, metāls, glazūra, 44x30x26 cm, 1989, LMS muzejs