No 9. februāra līdz 14. aprīlim Kuldīgas mākslas namā skatāma biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” izstāde.

Izstādē “Ieskats LMS kolekcijā” eksponēta pavisam neliela daļa Latvijas Mākslinieku savienības muzeja kolekcijas darbu, kas skatītājiem ļauj novērtēt atsevišķu Latvijas glezniecības klasiķu individuālos radošos rokrakstus un aicina iepazīt glezniecības valodas daudzpusīgās materiāltehniskās, žanriskās un metaforiskās īpatnības.

No LMS muzeja kolekcijas izstādē skatāmi Aijas Zariņas, Ievas Iltneres, Helēnas Heinrihsones, Imanta Vecozola, Bruno Vasiļevska, Ausekļa Baušķenieka, Jāņa Pauļuka, Ivara Heinrihsona, Valda Kalnrozes, Līvijas Endzelīnas, Līgas Purmales, Alekseja Fjodorova un Ivara Poikāna darbi, kas tapuši 20.gs otrajā pusē un autoru daiļrades pazinējiem dod iespēju salīdzināt – kā atsevišķi no vēl praktizējošiem māksliniekiem līdz šim mainījuši savu glezniecību.

Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) īpašumā ir unikāls latviešu 20. gs. otrās puses un mūsdienu vizuālās mākslas darbu krājums, kuru sāka veidot 1957. gadā, un 2001. gada 27. septembrī tika dibināts LMS muzejs. LMS muzeja krājuma (ap 16 000 vienības, t.sk. ap 5000 mākslas darbiem ir piešķirts Nacionālā muzeja krājuma statuss).
Latvijas Mākslinieku savienības muzeja misija ir atklāt un parādīt Latvijas mākslas attīstību, kas saistīta ar Latvijas Mākslinieku savienības darbību sākot no 1941. gada līdz mūsdienām, kā Eiropas un Latvijas vēstures un kultūras mantojuma nozīmīgu sastāvdaļu. Dažādās muzeja ekspozīcijas rosina dialogu par mākslas vērtībām un mākslinieku radošo darbību gan padomju mākslas periodā, gan mūsdienās.

Izstādi organizē: Kuldīgas Mākslinieku rezidence un Kuldīgas novada pašvaldību
Izstādes norises vieta: Kuldīgas Mākslas nams (1905. gada iela 6, Kuldīga), ieeja izstādē par brīvu.