Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma tēlniecības izstādes "Mākslas dienas 2013. Mākslinieka monologs" oficiālā svinīgā atklāšana norisināsies piektdien, 17. maijā plkst. 15:00 Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā.

Izstāde neierastā vietā un veidā piedāvā ieskatu Latvijas Mākslinieku savienības muzeja tēlniecības kolekcijā. Pagājušā gadsimta 70. – 90. gados tapušās akmens skulptūras iemūžina daļu no tēlniecības vēstures Latvijā. Akmens tēlniecība ir Latvijas mākslas vērtība, kurā, vienotas tradīcijas ietveros, katrs mākslinieks, caur savu personisko skatījumu, piešķir akmens formai unikālu stilisktiku un formu. Darbu autori ir pazīstami un ievērojami mākslinieki – Arta Dumpe, Lea Davidova–Medene, Laimonis Blumbergs, Ojārs Breģis, Rasma Bruzīte, u. c.

Alternatīvu mākslas telpu meklējumi ir kā iesākums konceptuālās mākslas domāšanas virziena attīstībai, piešķirot mākslas darbiem jaunu nozīmi. Lai arī mākslas darba pašpietiekamība nosaka tā aktualitāti un “mūžīgumu”, jebkurš mākslas darbs, ievietots telpā, uz jauna fona, iegūst iespēju iekļauties citā paradigmā, tādejādi iedzīvinot sava veida konteksta paradoksu. Izstādes iekārtojums akcentē mākslas darba un tā fona savstarpējo mijiedarbību. Neparasto sintēzi starp to, kas citreiz tiek idejiski atdalīts – mākslas darbs un telpa gan fiziskā, gan filozofiskā veidolā. Sterilās baltās sienas, uz kuru fona esam raduši aplūkot Mākslu ar lielo “M”, izslēdz laikmetīgo fonu un to piederību realitātei.

Iznesot mākslu ārpus tās ierastā rāmja, tai tiek piešķirta jauna vērtība – atšķirīga no tās neitrālās nemirstības, kuru piedāvā muzeju ekspozīcijas. Mākslas dienu ietvaros, “māksla iziet ielās”, kļūstot par daļu no publiskās mākslas parādības. Centrāltirgus paviljoni nav telpa, brīva no vēsturiskā konteksta un neitrālu fonu. 20. gs. 70. gadu modernisma tradīcijās, eksponāti un telpa ir savstarpējā dialogā, atsaucoties gan uz laikmeta idejām par mākslas vietu, gan pašu darbu tapšanas brīdi.

Mākslinieks vienmēr strādā atbilstoši savam laikam un izjūtām. Monumentālisma izjūtā veidotie granīta darbi ir sava laika mākslas pieminekļi – daļa no pagājušā gadsimta mākslas un tās idejām. Tāpat kā Rīgas Centrāltirgus paviljonu vēsture saistīta ar kādreizējo gaisakuģu angāru arhitektonisko pārdzimšanu savam laikam modernākajos tirgus paviljonos, tāpat akmens skulptūras parādās no cita skatpunkta un iegūst jaunu izpausmes iespēju.

Izstāde tapusi sadarbībā ar RPAS “Rīgas Centrāltirgus”, kā arī ar Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta atbalstu.

Izstādes kuratore: Diāna Kaijaka
Festivāla “Mākslas Dienas 2013. Mākslinieka monologs.” organizators un izstādes ekspozīcijas dizaina autors: Igors Dobičins