29. septembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā mākslas zinātnieci, LMS ilggadējo darbinieci Ilzi Amoliņu!

Ilze Amoliņa (Soboļevska) studējusi T.Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares Mākslas zinātnes nodaļa). LMA Mākslas vēstures un teorijas nodaļas pedagogi tolaik bija mākslas zinātnieki: Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas zinātnes katedras pedagogs 1962-šobrīd), Tatjana Kačalova (1915-2010; LMA Mākslas zinātnes katedras pedagoģe no 1959), Genoveva Tidomane (1927-2006; LMA 1961-1967, Mākslas zinātnes katedras pedagoģe 1967-1979, informācijas centra zinātniskās laboratorijas darbiniece 1979-1992), Emīlija Jaunzeme (1925-2017; LMA Mākslas zinātnes katedras pedagoģe 1965-1999), Pēteris Zeile (1928-2020; LMA Mākslas zinātnes katedras pedagogs 1962-1998), Gundega Ivanova-Andersone (1928-2017; LMA Mākslas zinātnes katedras pedagoģe 1965-1984, lasīja kursus par lietišķo mākslu pēc 1984), Romis Bēms (1927-1993; LMA Mākslas vēstures un teorijas katedras pedagogs no 1961), Renāte Bļodone (1933-2018; LMA Mākslas zinātnes katedrā darbojās 1967-1982) u.c.

Ilze Amoliņa LMA Mākslas vēstures un teorijas nodaļu absolvēja 1983. gadā. Līdzās Ilzei Amoliņai LMA Mākslas vēstures un teorijas nodaļu absolvēja A.Brakmane ar darbu “Tēlnieka Konstantīna Rončevska daiļrade”,  S. Zvaigzne ar diplomdarbu “Mākslinieka J. V. Krauzes darbība Vidzemē XVIII un XIX gadsimta mijā”, Māris Brancis ar darbu “J.R.Tillberga dzīve un daiļrade” (vadītāja Genoveva Tidomane), I. Eglīte, J. Endzeliņš, D. Gasone ar darbu “Alvas mākslas amatniecība Latvijā (VII gs. – XX gs. sākumā)”, Valdis Kavacs, A. Svila, Anda Treija ar darbu “Vēstures tēma 19.gadsimta otrās puses latviešu gleznotāju daiļradē” (vadītājs Romis Bēms).

Ilze Amoliņa strādājusi LMS un nodrošinājusi LMS biroja darbu kā referente kopā ar prezidentiem Juri Petraškeviču (LMS prezidents no 1992-1994) un Egilu Rozenbergu (LMS prezidents no 1994-2005). Mākslas zinātniece ir bijusi klāt nozīmīgos brīžos LMS vēsturē. Ilze Amoliņa protokolējusi LMS valdes sēdes, kad tika likti pamati šī brīža LMS modelim – pārņemti Latvijas Mākslas fonda īpašumi (1992) un izveidots LMS muzejs (2001).

Attēlā: Igors Dobičins “Formas”, bronza, 20x21x17 cm, 1986, LMS muzejs