22. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju, pedagoģi Ģertrūdi Zeili!

Māksliniece Ģertrūde Zeile darbojusies radošo personu lokā – tēvs Antons Zeile un māte Anna Zeile bija pašizglītības ceļā izkopuši dzīves estētikas izjūtu, māsa – tēlniece Valentīna Zeile un dzīvesbiedrs, gleznotājs Vitolds Kačerovskis (1926-1997; LPSR Mākslas fonda direktora p.i. 1975). Radošajā daiļradē gleznotāja izkopusi savpatnu modernisma domāšanu ar ekspresionisma un fovisma stilistiku laikmetīgu izpausmi. Māksliniece gleznojusi nozīmīgu kultūras darbinieku, ārstu portretus: dzejnieka Imanta Ziedoņa portrets (1972), ķirurga Viktora Kalnbērza portrets (1972), gleznotāja Konrāda Ubāna portrets (1974), gleznotājas Aleksandras Beļcovas portrets (1977), tēlnieka Kārļa Jansona portrets (1984), keramiķa Antona Ušpeļa portrets (1984), arheologa Staņislava Urtāna portrets (1994) u.c. Darbojusies ainavu un klusās dabas žanros, gleznojusi figurālās kompozīcijas eļļas tehnikā u.c.

No 1951.-1957. gadam Ģertrūde Zeile mācījās Naujenes septiņgadīgajā skolā (tag. Naujenes pamatskola, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads), pēc tam mācības turpināja Daugavpils 1.vidusskolā (tag. Daugavpils Valsts ģimnāzija), ko beidza 1962. gadā.

No 1962. gada Ģertrūde Zeile mācījās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV) Rēzeknes filiālē Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā (Rēzeknes LMV, tag. MIKC Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas struktūrvienības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programma). Filiāles tapšanu Rēzeknē 1959. gadā veicināja Latvijas PSR kultūras ministrs un ārlietu ministrs (1959-1962), žurnālists Voldemārs Kalpiņš (1916-1995), mākslas zinātnieks Jānis Pujāts (1925-1988), tēlnieks Leons Tomašickis (1904-1996; RLMV pedagogs 1953-1967, 1974-1977), scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985) u.c. Rēzeknes LMV vadību uzņēmās akvareļgleznotājs Jānis Unda (1928-2000; Rēzeknes LMV vadītājs 1959-1968, mākslas vēstures, gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas un gleznošanas pedagogs 1972-1996). Rēzeknes LMV pedagogi tolaik bija: gleznotāji Mirdza Cimdiņa (1937-1994; Rēzeknes LMV pedagoģe no 1961), Pēteris Gleizdāns (1934-2013; Rēzeknes LMV zīmēšanas un gleznošanas pedagogs no 1964, direktors 1977-1987), keramiķe Marta Krastiņa (1920-2006; Rēzeknes LMV Keramikas nodaļas vadītāja 1959-1975), Silva Linarte (1939-2018; Rēzeknes LMV pedagoģe 1961-1968, direktora vietniece mācību darbā 1968-1971), Olita Nigule (Rēzeknes LMV veidošanas, zīmēšanas un plastiskās anatomijas pedagoģe 1961-1967) u.c. Rēzeknes LMV iestājpārbaudījumu komisijās piedalījās RLMV pedagogi – tēlnieks Leons Tomašickis un gleznotāja Ērika Romane (1920-2002).

Ģertrūde Zeile beidza Rēzeknes LMV Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļu 1965. gadā ar darbu “Māsas portrets”. Kopā ar viņu absolvēja S.Antonovs ar diplomdarbu “Uzskates līdzekļi bērnudārzam” (alfabēta burtu atpazīšanai), Ērika Līcīte ar diplomdarbu – metu dzīvojamā nama interjera noformēšanai u.c.

Pēc Rēzeknes LMV beigšanas, no 1966.-1970. gadam Ģertrūde Zeile strādāja bij. Rīgas Elektromehaniskajā rūpnīcā (RER) par mākslinieci-noformētāju un gatavojās iestājeksāmeniem LPSR Valsts Mākslas akadēmijā pie pedagoga, gleznotāja  Mihaila Korņecka (1926-2005).

No 1969. gada Ģertrūde Zeile studēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmija) Pedagoģijas nodaļā (tag. nepastāv). LMA Pedagoģijas nodaļas pedagogi tolaik bija: Leo Svemps (1897-1975; LMA rektors 1961-1974), Valentīna Hibnere (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe 1959-1973), Lidija Grasmane (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe 1964-1973), grafiķis Valdis Villerušs (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagogs kopš 1970), gleznotāji – Vladimirs Kozins (1922-2023; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1995), Konrāds Ubāns (1893-1981; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Nikolajs Breikšs (1911-1972; Glezniecības katedras pedagogs 1945-1972), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1964-1999), Imants Vecozols (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1967-1999), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA rektors 1988-1997, Glezniecības katedras pedagogs 1962-1997), Rita Valnere (1929-2015; LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Edvards Grūbe (1935-2022; Pedagoģijas nodaļas pedagogs 1971-1973, katedras vadītājs 1973-1979), Vilis Ozols (1929-2014; Zīmēšanas katedras pedagogs 1961-1989, Glezniecības katedras vadītājs 1989-1991, pasniedzējs-1999), Dagmāra Villeruša (LMA Pedagoģijas nodaļas pedagoģe), Edgars Iltners (1925-1983; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs 1963-1973, Glezniecības katedras pedagogs 1973-1983, LMA rektors 1974-1976) u.c.

Ģertrūde Zeile 1974. gadā absolvēja LMA Pedagoģijas nodaļu ar diplomdarbu glezniecībā –  “Ārstu padome”, vadītājs Eduards Kalniņš. Līdzās Ģertrūdei Zeilei LMA Pedagoģijas nodaļu absolvēja Maija Bērziņa ar diplomdarbu, gleznu “Tēva portrets”, Antonija Lutere (Romanova) ar diplomdarbu “No rīta”, Jānis Simsons (1947-1989) ar darbu “Studenti” u.c.

Pēc LMA absolvēšanas, no 1974.-1978. gadam Ģertrūde Zeile bija zīmēšanas, gleznošanas pedagoģe Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (RLMV; tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola). RLMV pedagogi tolaik bija scenogrāfi Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985) un Valdis Treijs (1927-2002; RLMV Dekoratīvās noformēšanas nodaļas pedagogs no 1958, vadītājs 1960-1987), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2002; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1990), gleznotāji Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945- 197?), Anita Jansone (RLMV gleznošanas pedagoģe 1971-1981), Ilze Starka (RLMV gleznošanas pedagoģe), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005), ādas dizaina mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV Burtu mācības pedagogs 1961-1978), Gunārs Binde (RLMV fotogrāfijas pedagogs 1964-1975) u.c.

No 1978.-1986. gadam Ģertrūde Zeile bija direktore J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (JRRMV, tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola). JRRMV pedagogi tolaik bija gleznotāji Uldis Prēdelis (1920-1994; JRRMV pedagogs 1949-1950, 1966-1980), Aija Jurjāne (1944-2015; JRRMV pedagoģe no 1969-2015), Lija Būmane (1940-1990; JRRMV pedagoģe 1970-1990), Ivars Andris Vijups (1934-2006; JRRMV pedagogs 1961-2005, direktors 1994-1996), Harijs Blunavs (1924-2006; JRRMV pedagogs 1957-1991), Līga Bokaldere (1946-1999), Uno Daņiļevskis (1945-2007; JRRMV pedagogs 1971-1982) u.c.

 Pēc pedagoģes darba Ģertrūde Zeile strādāja LPSR Mākslas fonda Dekoratīvās mākslas kombinātā (MF DMK) par radošo mākslinieci (1987-1992).

Ģertrūde Zeile izstādēs piedalās kopš 1965. gada, pirmā izstāde – Rēzeknes filiāles skolēnu darbu izstāde (1965, bij. Rēzeknes novadpētniecības muzejs, tag. Latgales Kultūrvēstures muzejs). Mākslinieces darbi bijuši eksponēti Vissavienības jauno mākslinieku izstādē (1967, Maskava, Krievija), Republikāniskajā tēlotājas mākslas izstādē “VĻKJS-50” (1968, Valsts mākslas muzejs, LNMM), 7. Republikāniskajā jauno mākslinieku izstādē (1969, bij. Valsts Aizrobežu mākslas muzejs, AMM, tag. LNMM), 8. Republikāniskajā jauno mākslinieku izstādē (1970, AMM, LNMM), Rēzeknes mākslinieku darbu izstādē (1970, tag. Latgales Kultūrvēstures muzejs), 10. Republikāniskajā jauno mākslinieku izstādē (1974, AMM, LNMM), 12. Republikāniskajā jauno mākslinieku izstādē (1978, AMM, LNMM), “Mākslinieku portretu un pašportretu izstāde” (1980, bij. Valsts Mākslas muzejs, LNMM), “Latgales mākslinieki laiku lokos” (1988, AMM, LNMM) u.c.

Ģertrūde Zeile rīkojusi personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Ģertrūde Zeile. Gleznas” (1976, Daugavpils Mākslas un novadpētniecības muzejs), “Ģertrūdes Zeiles gleznas” (1977, bij. Madonas centrālā slimnīca, tag. Madonas slimnīca), “Ģertrūdes Zeiles un tēlnieka Igora Vasiļjeva (1940-1997) darbu izstāde” (1979, bij. Republikāniskais Zinību nams, MF katalogs), “Ģertrūdes Zeiles darbu izstāde” (1984, Latgales Kulūrvēstures muzejs), Ģertrūdes Zeiles un dzīvesbiedra Vitolda Kačerovska gleznu izstāde (1986, bij. Bauskas rajona kolhoza “Uzvara” kultūras nams, tag. Kultūras centrs “Kamarde”, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads), “Portreti” (1986, Latvijas Ugunsdzēsības muzejs), “Gleznotājas Ģertrūdes Zeiles darbi” (1988, Kaķenieku kultūras un sporta komplekss), “Ģertrūdes Zeiles personālizstāde” (1989, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs), “Ģertrūdes Zeiles personālizstāde” (2001, galerija “Čiris”) u.c.

Ģertrūde Zeile bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1971. gada. LMS biedre ir kopš 1975. gada un tika uzņemta ar gleznotāju Birutas Baumanes (1922-2017), Ritas Valneres, Jura Zvirbuļa rekomendācijām, RLMV direktora, scenogrāfa Imanta Žūriņa parakstītu ieteikumu, LMS Gleznotāju sekcijas priekšsēdētāja, gleznotāja Edvarda Grūbes izsniegtu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs  balsojums 15/22.

Ģertrūdes Zeiles darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Latgales Kultūrvēstures muzejā, Naujenes Novadpētniecības muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.

Ģertrūde Zeile “Portrets ar bereti”, 1973, audekls, eļļa, 62×53 cm, LMS muzejs