1. novembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku, karikatūristu Daini Breikšu!

Plašākai sabiedrībai Daiņa Breikša karikatūras ir zināmas ar autoram raksturīgo figurālo rokrakstu. Pēc LMA Glezniecības nodaļas absolvēšanas līdzīgi kā daudziem 20.gs. 60.g. māksliniekiem Dainim Breikšam bija vēlme izteikties karikatūrā. Bija pieņemts veidot kolēģu saržus, didaktiski iesmiet par sadzīviskām, dienesta attiecībām, dabas aizsardzību, reliģiju un, protams, bija jākritizē alkoholisms darba vietā. Politiskā karikatūra varēja pastāvēt kā ASV politikas un dzīves veida kritika vai atbalsts Āfrikas valstu komunistiskām kustībām. PSRS politikas, korupcijas, militāro ekspansiju, PSKP kritika nepastāvēja. Bieži vien tēmas vispārinājumam un mūžīgo problēmu atspoguļošanai tika izmantotas atpazīstamas etnogrāfijas, Antīkās mitoloģijas, Vecās un Jaunās Derības tēli kā alegorijas. Līdzās karikatūrām, Dainis Breikšs arī glezno eļļas un pasteļa tehnikās un galvenokārt tās ir Latvijas lauku ainavas.

Dainis Breikšs no 1960. gada studēja Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare) pie gleznotājiem – Glezniecības katedras vadītāja Vladimira Kozina (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1995), Konrāda Ubāna ((1893-1981), LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Nikolaja Breikša ((1911-1972), LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Ritas Valneres ((1929-2015), LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduarda Kalniņa ((1904-1988), LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Edgara Iltnera ((1925-1983), LMA Glezniecības katedras pedagogs 1973-1983), Borisa Bērziņa ((1930-2002), LMA Glezniecības katedras pedagogs 1964-1999), Pētera Postaža (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Induļa Zariņa ((1929-1997), LMA pedagogs no 1958, Glezniecības katedras pedagogs no 1962, LMA rektors 1988-1997) u.c.  Dainis Breikšs LMA absolvēja 1966. gadā ar diplomdarbu “Pļaviņu HES” Eduarda Kalniņa vadībā. Līdzās Dainim Breikšam LMA Glezniecības nodaļu pie Eduarda Kalniņa absolvēja topošie mākslinieki:  Andris Lamsters ar darbu “Ostas būve” (vēlāk darbojās lietišķajā grafikā), Imants Lancmanis ar gleznu “Nakts sardze” (arī mākslas zinātnieks, Rundāles pils ilggadējs direktors 1976.-2018.g.), Valdis Līcītis ar diplomdarbu “Mana pilsēta”, Indulis Landaus ar darbu “Karjerā”  u.c.

Dainis Breikšs pēc LMA absolvēšanas un obligātā dienesta PSRS Bruņotajos spēkos darbojies kā mākslinieks noformētājs firmā “Kosmoss”, LPSR Vieglās rūpniecības un Sakaru ministrijas projektēšanas, mākslinieciskās konstruēšanas birojos 1967.-1979. gados. No 1980.-1991. gadam Dainis Breikšs bija izdevniecības “Liesma” mākslas nodaļas redaktors un noformējis dažādu žanru literāros darbus: E. Ziediņš “Kas jāzina gājējam”, Skaidrīte Cielava “Mākslinieks un viņa darbnīca” (mākslinieks Dainis Breikšs, 1980), Aivars Freimanis “Puikas gads” (Arņa Blumberga fotoilustrācijas, mākslinieks Jānis Borgs, redaktore Ina Zaķe, mākslinieciskais redaktors Dainis Breikšs, tehniskā redaktore Irēna Soide,  “Liesma”, 1984), Fransuā Rablē “Gargantija un Pantagriels” (mākslinieks Dainis Breikšs, 1985), “Latviešu padomju karikatūra” (sast. Dainis Breikšs, “Liesma”, 1985), Jānis Purapuķe “Ķibele aiz ķibeles. Stāsti un humoreskas” (sastādījusi L.Volkova, mākslinieks Dainis Breikšs, “Liesma”, 1989) u.c. No 1991.-2001.g. Dainis Breikšs darbojās pie poligrāfijas darbu sagatavošana Hanoveres izdevniecībā “Baltika” (Rīgā), no 2005.-2007.g. bija SIA “Humora institūts” žurnāla „Dadzis” mākslinieciskais redaktors, no 2001. gada bija Valsts Zemes dienesta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tipogrāfijas (LGIA) “Latvijas karte” galvenais mākslinieks.

Dainis Breikšs piedalījies arī citu izdevniecību izdevumu veidošanā: Jānis Dreslers “Jefiņš un citi” (sastādītājs Arvīds Briedis, mākslinieks Dainis Breikšs, “Avots”, 1991), Paulis Gavars “Latvijas brīvvalsts (1918. – 1940.)” (“Pētergailis”, mākslinieks D. Breikšs, 1993), Roberts Mūks “Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā” (“Valters un Rapa”, mākslinieks D. Breikšs, redaktore A.Kubuliņa, korektore A.Brīvere, tehn. redaktore V.Ruskule, 1999), Valda Rūjas “Juglas vitrāžas. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas grāmata” (Rīgas balvas fonds Rīgā, mākslinieks D. Breikšs, 2004), “Latvijas karikatūristi par Eiropas Savienību” (priekšvārds Iveta Šulca, Viesturs Serdāns, “Lauku Avīze”, 2008, latviešu, angļu, franču val., iekļauti mākslinieku: Māra Aizpurieša, Daiņa Breikša, Jūlijas Bulikinas, Jāņa Kārkliņa, Agra Liepiņa, Adriana Mukāna, Ērika Oša, Gata Šļūkas, Romana Vitkovska darbi), Pēteris Ēteris “Brūtgāns krāsnī” (sastādījis A.Ruģēns, “Humora Institūts”, D. Breikša vāks un makets, ilustrācijas zīmējuši: Ernests Rirdāns (1901-1954), Gunārs Bērziņš, Ilmārs Dzerko, Mirdza Ramane, H.Veisbergs, Normunds Zvirbulis, Gunārs Vīndedzis, 2011), Romens Umans “Nekaunīgie veči” (Vitas Lēnertes vāka dizains; zīmējumu autori Jānis Anmanis, Dainis Breikšs, Romans Vitkovskis, “Zvaigzne ABC”, 2015) u.c.

Nozīmīgs bija mākslinieka darbs bij. Latvijas Mākslas muzeju apvienības (tag. LNMM) ģenerāldirektores Ilzes Konstantes izveidotajā izdevniecībā “DOMA” (1994-2001), kuras atbildīgais redaktors bija mākslas zinātnieks Zigurds Konstants, mākslinieks Dainis Breikšs, redaktore Māra Ņikitina, pie tekstu un attēlu apstrādes, rediģēšanas un maketēšanas darbā no 1997. gada izdevniecībā darbojās Evita Buša, Inese Noriņa un literārā redaktore Inga Zariņa u.c.   

 Dainis Breikšs izstādēs sācis piedalīties kopš 1965. gada. No 1968.g. piedalījies Republikas karikatūristu izstādēs – 3. Republikāniskajā karikatūru izstādē (“Mākslinieku nams”, 1968), kurā piedalījās un karikatūras veidoja arī citu mākslas veidu pārstāvji, jo aktuāla bija vēlme jokot, izprotot PSRS ideoloģijas noteiktās robežas, kas karikatūrai bija brīvākas, t.sk. karikatūrists Gunārs Bērziņš (1927-1999), vitrāžas mākslinieks, scenogrāfs Ludis Bērziņš (1929-2021), gleznotājs, grafiķis Gunārs Cilītis (1927-2007), karikatūrists Ilmārs Dzerko (1932-1990), grafiķis, karikatūrists Simons Gūtmans (1907-2005), karikatūrists Samuils Haskins (1909-1974), karikatūrists Imants Melgailis (1923-2018), gleznotājs, karikatūrists Uģis Mežavilks (1929-1998), gleznotāja, grafiķe Malda Muižule (1937-2022), grafiķis Edgars Ozoliņš (1930-1987), grafiķis, ādas mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006), grafiķis Romāns Tillbergs (1920-1993), karikatūrists Gunārs Vīndedzis (1918-1991), grafiķe Kira Voitkāne (Liede), karikatūrists Vilis Zaķis (1937-1977) un grafiķis Normunds Zvirbulis (1929-1973), gleznotājs, karikatūrists Edgars Ošs, arī gleznotāji Boriss Bērziņš (1930-2002), Indulis Zariņš (1929-1997), Gunārs Mitrevics (1928-2007), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015), tēlniece Gaida Grundberga (1928-2021), gleznotāja, karikatūriste Mirdza Ramane (1921-1996) Latvijā un diasporās atpazīstamā “Hugo Diega” tēla veidotāja u.c. Dainis Breikšs piedalījies arī 4. Republikāniskajā karikatūru izstādē (“Mākslinieku nams” un  Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzejs, 1973), kurā piedalījās tādi autori kā Gunārs Cilītis, Romāns Tillbergs un Aleksandrs Stankevičs, 5. Republikāniskajā karikatūru izstādē (“Mākslinieku nams”, 1977), kur tika eksponēti 25 mākslinieku apmēram 90 darbi, veidoti dažādās tehnikās un tematikās – politisko satīras žanru pārstāvēja Solomona Gutmaņa darbi, pret mietpilsonību un citām negatīvām sadzīves parādībām veidoja Vilis Zaķis, Gunārs Vīndedzis bija eksponējis krāsainu estampu sēriju pēc B.Brehta un Servantesa darbu motīviem u.c. Daiņa Breikša darbi tika eksponēti 6. Republikāniskajā karikatūru izstādē (“Mākslinieku nams”, 1980), kurā piedalījās divdesmit autori ar astoņdesmit karikatūrām un divām satīriskām gleznām (autori: Ēriks Ošs, Gunārs Vīndedzis, Edgars Ozoliņš, Dainis Breikšs, Ēriks Ostrovs, Ludmila Bulikina, Romans Vitkovskis, Fricis Makstenieks, Oļegs Ozoliņš, Genādijs  Kazbekovs, Juris Nesenbergs (1930-2005), Valerians Ardašovs, popārta stilistikā kariķētā H.Cumlaka vizuālā tēla radītājs, gleznotājs, grafiķis, mākslas zinātnieks Gunārs Kļava (1933-1989) u.c. 7. Republikāniskajā karikatūru izstādē (“Mākslinieku nams”, 1983), kurā piedalījās Dainis Breikšs, tika Gunāra Vīndedža, Simona Gūtmaņa darbi, Uģa Mežavilka karikatūras, Tamāras Sergijenko, Agra Liepiņa u.c. autoru darbi.

Daiņa Breikša darbi bijuši eksponēti Baltijas republiku karikatūru izstādēs (Viļņa, Lietuva, 1975; 1984, 1989; Jūrmala, 1978,), kurā piedalījās Gunārs Cīlītis, Imants Melgalvis, Uģis Mežavilks u.c. Baltijas republiku karikatūru izstādē  “Homo sapiens” 1989. gadā, Viļņā, piedalījās 85 autori, no Lietuvas piedalījās 40 dalībnieki, Igauniju un Ļeņingradas (tag. Sanktpēterburga) pilsētu parstāvēja 20 autori no katras puses. Latviju pārstāvēja seši autori (Edgars Ošs, Tatjana Sergijenko, Dainis Breikšs, Romans Vitkovskis, Normunds Lācis, Agris Liepiņš). Daiņa Breikša darbi eksponēti bij. PSRS karikatūru izstādēs Lietuvā, Ukrainā, Kazahstānā, Krievijā, publicēti izdevumos ārzemēs: Bulgārijā, Ungārijā, bij. Čehoslovakijā, Polijā,  ASV u.c.

Dainis Breikšs karikatūras sācis publicēt no 1965. gada, un tās, kā arī zīmētās ilustrācijas tika publicētas dažādos preses izdevumos, t.sk. žurnālā “Dadzis” (piemēram, 1985. gada 22 numuram karikatūras zīmēja Dainis Breikšs un Gunārs Bērziņš, Jānis Briņķis, Ludmila Bulikina, Imants Melgailis, Uģis Mežavilks, Adriāns Mukāns, Edvards Rusmanis, Tamāra Sergijenko, kā arī “Dadža” redaktors Igors Palkovs; 1989.g. 1. numuram zīmēja Gunārs Bērziņš, Dainis Breikšs, Jānis Briņķis, Ludmila Bulikina, Armīns Lejiņš, Kira Liede, Agris Liepiņš, Imants Melgailis, Uģis Mežavilks, Igors Palkovs, Edvards Rusmanis, Tamāra Sergijenko, Andrejs Vite, Gvido Zālītis. u.c.), laikrakstos – “Padomju Jaunatne”, “Lauku avīze”, “Jūrnieks”.

LMS “Mākslas dienās” bija tradīcija rīkot dažādas izstādes, piemēram, “Karikatūru izstādi” (bij. A. Popova radio rūpnīcas kultūras namā Radiotehnikas ielā 41, Rīga, 1977), 1988. gadā Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejā notika “Mākslas dienas” izstāde ar Daiņa Breikša, Uģa Mežavilka, Romana Vitkovska, Ērika Oša, Kiras Liedes, Agra Liepiņa, Adriāna Mukāna, Tamāras Sergijenko, Gunāra Vīndedža, Imanta Melgaiļa darbiem. “Mākslas dienās” notika arī publiskās tikšanās ar autoriem, t.sk. Daini Breikšu (grāmatnīca “Auseklis”, Ogre, 1986).

 Daiņa Breikša personālizstādes notikuš “Mākslinieku namā” (1983), Kokneses muzejā (1985), Skrīveru A.Upīša vidusskolā (1987), Dobeles novada muzejā (“Ilustrācijas Stīvena Līkoka grāmatai “Izģērbtie džentlmeņi””, 1988), LGIA “Latvijas karte” (Rīga, 2009).

Dainis Breikšs ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1984. gada un tika uzņemts ar grāmatu grafiķu Gunāra Kļavas (1933-1989), Uģa Mežavilka, Viestura Granta (1926-2016), LPSR izdevniecības “Liesma” direktora V.Jansona, galvenā mākslinieka, grafiķa Vasilija Šelkova (1923-2013), LMA Grafiķu sekcijas priekšsēdētāja Ināra Helmūta rekomendācijām, LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. PSRS MS valdes instruktore S. Ivanova lēmumu apstiprināja 1986. gadā. Dainis Breikšs no 1987. – 1991.g. bija ievēlēts par LMS Grafikas sekcijas Karikatūristu apakšsekcijas priekšsēdētāju.

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Ķekavas novadpētniecības muzejā, Roberta Mūka muzejā Galēnos, Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā, Latvijas Lauksaimniecības muzejā u.c. muzejos un privātkolekcijās.

Papildinformācija par izdevumiem

Izdevniecība “DOMA”, kurā darbojās Dainis Breikšs, sagatavoja, veidoja katalogus, piemēram: 1997. gadā –  “Leo Jānis Briedītis” (izstāde Valsts Mākslas muzejā, 1997. gada 23. maijs – 22. jūnijs), Romis Bēms “Gleznas Rīgas pilsētai: Kārla Kristofa Grosa, Džeimsa Armitsteda, Ludviga Vilhelma Kerkoviusa gleznu kolekcijas”, “Mākslas muzejs Arsenāls: Akvareļu kolekcijas katalogs”. 1998. gadā –  “Venss Kirklends. Glezniecība” (Ārzemju mākslas muzeja izstāde, 1998. gada 23. janvāris – 28. februāris), “Tonijs Kregs. Tēlniecība” (mākslas muzejs “”Arsenāls”, 1998. gada 17. aprīlis – 10. maijs). 1999. gadā – “Felicita Pauļuka. Darbu kolekcijas katalogs”, “Konrāds Ubāns. Darbu kolekciju katalogs”, “Reinholda Filipa Šillinga kolekcija” Ārzemju mākslas muzejā (sast. Valentīna Opalā) u.c.

Dainis Breikšs “Mēs, priekšniek, spēlējam uz acīti “, jaukta tehnika, 28×18,5 cm, LMS muzejs