4. jūnijā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā gleznotāju, galeristu Aivaru Kleinu!

Aivars Kleins ir viens no Liepājas mākslas dzīves veidotājiem, kas organizējis vasaras glezniecības plenērus un darbus eksponējis, darot tos pieejamus liepājniekiem savā mākslas galerijā “Klints Galerija”. Galerijas nosaukums ir aizgūts no aktrises Antas Klints vārda, jo ēkā, kurā atrodas galerija, dzīvoja aktrises ģimene.

 1981. gadā Aivars Kleins beidzis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Koktēlniecības nodaļu (LLMV, tag. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma), nodaļas vadītājs bija Oļģerts Keterliņš (1925-1987). LLMV nodaļā tika turpinātas skolas pedagoga 1952.-1976.g., mākslinieka Oļģerta Keterliņa materiāla apstrādes un dekoratīvisma tradīcijas. Līdzās Aivaram Kleinam mācījās kursabiedri – gleznotājas, pedagoģes  Marta Krūmiņa un Sarmīte Caune, kā arī nākamais tēlnieks Ģirts Burvis, kurš diplomdarbā no koka veidoja lielizmēra ārtelpas kompozīciju ar zirgu motīviem  bij. kolhozam “Druva”. Aivara Kleina LLMV pasniedzēji bija Matīss Zavickis, Skaidrīte Elksnīte, Andrejs Palka, Aldis Kļaviņš, Maija Pīlāga (1943-2015), Guntars Zvaigzne.

 1993. gadā Aivars Kleins absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļas (tag. nepastāv) bakalaura programmu. LMA Aivars Kleins studēja pie pasniedzējiem, gleznotājiem Arvīda Būmaņa (1942-2000), Edvarda Grūbes (1935-2022), Intas Celmiņas, Ivara un Helēnas Heinrihsoniem, grafiķiem Valda Villeruša, Daiņa Rožkalna (1928-2018), pedagoģes Dagmāras Villerušas.

Aivars Kleins strādā galvenokārt ainavu, arī portreta žanrā un darbus veido eļļas, akrila, akvareļa, pasteļa tehnikās, autors glezno arī klusās dabas žanrā ar akrilu uz koka. Mākslinieks veido plenēra darbus marīnas impresionisma stilistikā, akcentējot emocionālo triepienu.

2001. gadā Aivars Kleins tika uzņemts Latvijas Mākslinieku savienībā ar gleznotājas Birutas Baumanes (1922-2017), gleznotāju, pedagogu Alda Kļaviņa un Jāzepa Pīgožņa (1934-2014), gleznotāja, mākslas kritiķa Andreja Ģērmaņa rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Egila Rozenberga lēmumu.

Studējot LMA, Aivars Kleins iekļāvās 20.gs. 80.-90. g. populārajā plenēru kustībā kopā ar māksliniekiem Zigrīdu Atāli, kura rūpējās par plenēra organizēšanu, Dainu Galakrodznieci, Andru Zvirbuli, Smaidu un Uldi Rubežiem, Ilonu un Jāni Slaidiņiem un Valdi Mackaru (piem. Durbe, 1985).

Aivars Kleins piedalījies starptautiskajā ainavu plenērā Vācijā (1997), galerijā “Klints” eksponējis piecu vasaras plenēra dalībnieku –  levas Neikenas, Viktorijas Bulavas, Viļņa Bulava, Lindas Zīveres un Aigara Truhina darbus (1998), piedalījies plenēru ciklā “Pilsēta un jūra” (Liepāja, 1995-2000), plenēros “Zvejnieku sala” (Lietuva, kuratore Tatjana Simanaitiene, 2001), “Liepājas marīna” (2007) u.c.

 Mākslinieks rīko personālizstādes kopš 1983. gada. Viņa personālizstādes norisinājušās bij. Liepājas Tipogrāfijas aktu zālē (1983), Liepājas muzejā (“Ainava”, 1986), bij. galerijā “Ten” (“Manu sapņu upe”, Liepāja, 1994), Saldus muzejā (1994), bij. galerijā “Rožu laukums” (“Ceļojuma piezīmes”, Liepāja, 1997), bij. mākslas galerijā Reiterna namā (Rīga, 1999).

Aivara Kleina darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Liepājas muzejā, Aizputes novadpētniecības muzejā u.c. muzejos un privātkolekcijās.

Aivars Kleins “Lētās vīnogas”, 1986, audekls, eļļa, 62×62 cm, LMS muzejs