3. novembrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā mākslinieku Pēteri Sidaru!

Pēteris Sidars ir daudzpusīgs mākslinieks, kurš darbojas gan tekstilmākslā, gan keramikā, glezniecībā, veido objektus un instalācijas. Mākslinieks apveltīts ar formas un telpas izjūtu, ir tiešs domas formulējumā, daiļradē izvēlas netradicionālus materiālus un tehnoloģijas, kas darbiem piešķir unikālu un novatorisku raksturu. Pēteris Sidars darbos izmanto plašu materiālu klāstu: silikonu, stiklu, plastmasu, dabas materiālus, papīra masu, rastos priekšmetus, paplašinot vizuālās mākslas izteiksmes dimensijas.

Pēteris Sidars 1964. gadā iestājās Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas (LLMV, tag. MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola) Keramikas nodaļā, bet 1967. gadā mācības pārtrauca, jo tika iesaukts obligātajā dienestā bij. PSRS bruņotajos spēkos (1967-1969). Pēc demobilizācijas 1969. gadā Pēteris Sidars turpināja mācības LLMV Dekoratīvās mākslas un interjera nodaļas 2. kursā.

LLMV pedagogi tolaik bija: tēlnieks Eduards Mažeiks (1923-1983; LLMV direktors 1954-1970), gleznotāji Kārlis Lejnieks (1911-1984; LLMV pedagogs 1952–1971), Jānis Lauva (1906-1986; LLMV pedagogs 1952-1968), Valters Uzticis (1914-1991; LLMV Dekoratīvās noformēšanas nodaļas vadītājs 1952-1989), Visvaldis Garokalns (1933-2005; LLMV Dekoratīvās noformēšanas nodaļas pedagogs 1962-1969), Matīss Zavickis (1911-1988; LLMV pedagogs 1952-?), Ansis Ozoliņš (1942-1987; LLMV pedagogs, mācību daļas pārzinis 1969-1975), Aldis Kļaviņš (LLMV pedagogs 1967-1976, 1998-2000, direktors 1969-1976), Egils Jānis Brūns (LLMV grafikas, burtu mācības, zīmēšanas, gleznošanas pedagogs 1971-1999), Ēriks Caune (1924-2004; LLMV Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļas speciālo priekšmetu pedagogs 1957-1977), Andrejs Palka (LLMV pedagogs 1970-2006), Aija Zavicka (LLMV pedagoģe 1969-1971) u.c.

 Pēteris Sidars LLMV beidza 1972. gadā un viņam līdzās absolvēja topošie mākslinieki: plakāta mākslinieks Aivars Drāznieks (1953-2015), dizainers Ziedonis Grigorjevs, grafiķes Rita Ozoliņa (Klieče), Ilze Krūmiņa, savukārt LLMV Keramikas nodaļu beidza Anna Mētra, Valdis Spridzāns, Dace Grīnberga ar diplomdarbu “Dārza keramika” u.c.

1973. gadā Pēteris Sidars iestājās Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstila mākslinieciskās apstrādes/ Tekstilmākslas nodaļā (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Tekstila apakšnozare). LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagogi bija: LMA Tekstilmākslas nodaļas dibinātājs Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; LMA pedagogs 1961-1992), Aija Baumane (1943-2019; LMA Tekstilmākslas nodaļas pedagoģe 1972-2019, katedras vadītāja 1992-2019), Rita Eglīte (LMA Tekstilmākslas katedras asistente 1967-1969, pedagoģe no 1969), Gaida Vecvagare (1920-1983; LMA Tekstilmākslas katedras mācību meistare 1961-1983), gleznotāja Rita Valnere (1929-2015; LMA Tekstilmākslas un Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000) u.c.

Pēteris Sidars LMA Tekstilmākslas nodaļu absolvēja 1978. gadā ar diplomdarbu “Mazpilsētas motīvs”, vadītājs Rūdolfs Heimrāts. Līdzās Pēterim Sidaram LMA Tekstilmākslas nodaļu pie vadītāja Rūdolfa Heimrāta absolvēja Anita Armane ar diplomdarbu gobelēna tehnikā “Vasara”, Dzintra Vilks ar diplomdarbu gobelēna un izšuvuma tehnikās “Rīts” (2×3 m), Signe Kārkliņa Stumbre ar diplomdarbu gobelēna tehnikā “Vasara”, Lilita Jansone ar darbu “Paradīzes putnu paspārnē” kafejnīcai-klubam “Fatamorgāna”, Vija Ābele ar darbu “Kompozīcija”, Marija Karkovska ar diplomdarbu “Forma” garbārkšu tehnikā.

Pēc LMA absolvēšanas, no 1978. gada Pēteris Sidars strādāja jaundibinātajā Kuldīgas mākslas skolā (dibināta 1978. gadā), kur viņu kopā ar dzīvesbiedri, keramiķi Annu Mētru uzaicināja strādāt skolas pirmais direktors, gleznotājs Valdis Līcītis. Skolā strādājuši arī mākslinieki un pedagogi: Anita Āboliņa, Dzidra Eglīte, Inta Āboliņa, Inese Slūka, Gunārs Vaivads, Oskars Sīlis, Marita Boikova, Normunds Kronbergs, Janeks Ķergalvis, Linda Hofmane, Inga Vīksna, Andris Grīnvalds, Amanda Berga u.c.

Pēteris Sidars piedalījies izglītojošajā, informatīvajā seminārā “Dizains – Kuldīgai 82” (1982). Radošais seminārs “Dizains – Kuldīgai” bija populāra domu un ideju apmaiņas vieta, kurā piedalījās dažādi speciālisti, kā dizaineri Mintauts Lācis, Helēna Medne, Igors Bočarņikovs, arhitekts Arno Heinrihsons, mākslinieki – Anna Mētra, Pēteris Sidars, dizaina teorētiķi – mākslas zinātnieki Velga Opule, Herberts Dubins (1919-1993), Vladimirs Aronovs (1941-2022; Krievija), Jāzeps Baltinavietis. Seminārs veicināja arī sadarbības līguma noslēgšanu starp Kuldīgas pašvaldību un LMS (1981). 1982. gada semināra teorētiķu grupā “Ko darīt?” darbojās Igors Bočarņikovs, Jāzeps Baltinavietis, Viktors Cvetkovs, Kuldīgas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks A. Tulla, rajona arhitekte Ārija Helmane (1950-1994), H. Dubins, M. Lācis u.c. Seminārā tika izstrādāti projekti: bij. padomju saimniecības “Rudbārži” centra labiekārtojumam (dizainere Helēna Medne, arhitekti Arno Heinrihsons, Andris Šēnbergs), Kuldīgas bij. Padomju laukuma un Ļeņina ielas labiekārtojumam (R. Kovaļenko, V. Pika, M. Lācis), savukārt, keramiķe Anna Mētra ar tekstilmākslinieku Pēteri Sidaru izveidoja gaismas dizaina objektus un keramikas darbu grupas pilsētvidei.

Pēteris Sidars izstādēs piedalās kopš 1976. gada, pirmā izstāde – Republikas gobelēnu izstāde (1976, Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs). Piedalījies Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstādēs (1977, bij. LPSR Mākslas muzejs, LNMM; 1978, bij. LPSR Mākslas muzejs; 1979, bij. LPSR Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM;  1980, bij. Jūrmalas izstāžu zāle Dzintari), 1. Republikas miniatūrgobelēnu izstādē (1977, bij. LPSR Aizrobežu mākslas muzeja Velvju zāle, LNMM), 12. Republikas jauno mākslinieku darbu izstādē (1977, bij. LPSR Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), 2. Republikas tekstilmākslas izstādē (1978, bij. arhitektūras piemineklis Pēterbaznīca, tag. Rīgas Sv.Pētera baznīca), 2. miniatūrtekstiliju izstādē (1979, bij. Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), Vissavienības mākslas izstādē “Dzimtenes zilie ceļi” (1979, Maskava, Krievija), Baltijas republiku dekoratīvi lietišķās mākslas izstādē (1979, Tallina, Igaunija), Baltijas republiku jauno mākslinieku dekoratīvi lietišķās mākslas konkursa izstādē (1980, Rīgas Sv.Pētera baznīca), Republikas 7. dārza keramikas izstādē (bij. Dārzkopības un biškopības biedrības (DBB) dārzs Siguldā, 1981, darbu veidoja kopā ar Annu Mētru), Republikas 8. dārza keramikas izstādē (1983, DBB dārzs Siguldā, darbu veidoja kopā ar Annu Mētru).

Pētera Sidara darbi bijuši eksponēti izstādēs: Kuldīgas profesionālo mākslinieku darbu izstādē (tag. Sv. Katrīnas luterāņu baznīca, Kuldīga, piedalījās arī gleznotāji Kārlis Lejnieks, Vilnis Rasa, Valdis Līcītis, keramiķe Anna Mētra, 1980), “Latvijas māksla” (Kopenhāgena, Dānija, 1989; tekstilmākslu pārstāvēja: Inta Amoliņa, Viesturs Bērziņš (1954-2019), Guntars Gabranovs, Atis Lūsis, Inese un Ivars Mailītes, Baiba Osīte, Zaiga Putrāma un Pēteris Sidars), Vispārējā pasaules latviešu mākslas izstādē (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1990; piedalījās Rita Grendze, Ausma Matcate (ASV), Vita Plūme (Kanāda), Sandra Ikše (Zviedrija), Egils Rozenbergs, Edīte Pauls-Vīgnere, Inese un Ivars Mailīši, Pēteris Sidars u.c.), “Mazo formu izstādē” (Rīgas Sv.Pētera baznīca, 1993; piedalījās Ruta Bogustova, Velga Vilcāne, Pēteris Sidars, Ieva Krūmiņa, Vija Jansone, Anita Celma, Inga Reinberga u.c.), “Latvijas tekstila un šķiedras māksla” (Spānija, 2004; piedalījās Egils Rozenbergs, Pēteris Sidars, Ieva Krūmiņa, Baiba Osīte u.c.), “QUO VADIS?” 7. Rīgas Starptautiskajā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālē (2023, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs).

Pēteris Sidars guvis atzinību ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskās izstādēs un simpozijos. Autors piedalījies 15. Starptautiskajā tekstilmākslas biennālē Lozannā (Šveice, 1992), Starptautiskajā tekstilmākslas izstādē (1993, Bratislava, Slovākija), 4. Starptauskajā mini tekstila triennālē Francijā, 1. starptautiskajā mini tekstila izstādē (Mehiko, Meksika), Starptautiskajā tekstilmākslas triennālē “L Lautre Europe” (Turne, Beļģija) u.c.

Pēteris Sidars rīkojis personālizstādes un nelielas grupu izstādes kopš 1979. gada. Pirmā kopīgā izstāde bija ar keramiķi Annu Mētru tag. Kuldīgas muzejā. Mākslinieks kopā ar Annu Mētru un tekstilmākslinieci Ingu Skujiņu veidojis izstādes arī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā (1983), Saldus rajona vēstures un mākslas muzejā (tag. J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, 1984), Rūjienas muzejā (1984). Vēlāk mākslinieks rīkojis personālizstādes: “Pēteris Sidars XXX – 2000” (1996, galerija “Daugava”), “Kustība turpinās” (mākslas galerija “Māja”, Liepāja, 2005), “No Comments” (2007, galerija “Rīgas Galerija”), “Es pienāku klāt!” (2012, Ventspils Galvenā bibliotēka, Kuldīgas Mākslas nams), “Tveramā kustība” (2016, izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM), “Starp redzamajām robežām” (2019, Rīgas pašvaldības izstāžu zāle “Rīgas mākslas telpa”, kopā ar dzejnieku Pāvilu Raudoni), “Plūsma” (2020, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpa “Civita Nova”, kopā ar dzejnieku Pāvilu Raudoni), “Aktīvā kustība” (2021, Cēsu Izstāžu nams, kopā ar grafiķi Juri Petraškeviču), “Iztrūkstošais skats ainavā” (2022, Siguldas kultūras centrs “Siguldas devons”) u.c.

Pēteris Sidars bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1977. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs mākslinieks ir kopš 1981. gada un tika uzņemts ar tekstilmākslinieku Rūdolfa Heimrāta, Aijas Baumanes, Ilmas Austriņas rekomendācijām, LMS Lietišķās mākslas sekcijas vadītāja, keramiķa Daiņa Krastiņa (1925-2005) izsniegtu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētāja p.i., gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. LMS muzeja ekspozīcijā  Zvārtavas pilī Pētera Sidara darbi eksponēti līdzās Ainas Muzes (1943-2017), Zentas Loginas (1908-1983), Elīzas Atāres (1915-1993), Rūdolfa Heimrāta, Ērika Rubeņa (1903-1982) darbiem.

2003. gadā Pēteris Sidars saņēma LMS Gada balvu.

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, LNMM, Kuldīgas novada muzejā, Valkas novadpētniecības muzejā, Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.

Pēteris Sidars “Jūnijs”, 1989, gobelēns, metāls, 270×230 cm, LMS muzejs