16. janvārī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic nozīmīgā jubilejā interjera mākslinieku, pedagogu, koktēlnieku Juri Dušeli!

Juris Dušelis no 1963.-1968. gadam mācījās RLMV Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļā (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Koka dizaina izglītības programma), kurā pedagogi bija arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986) un koktēlnieks Voldemārs Tiltiņš (1899-1985; RLMV pedagogs 1943-1981), virpošanu Juris Dušelis apguva pie Vīganta Bauera (RLMV pedagogs 1960-?), kokapstrādi pie R. Jēkabsona. Līdzās strādāja arī pedagogi: scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), arhitekts Ivars Bumbiers (1932-2020; RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1977), arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; RLMV pedagogs 1962-1971), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1990), gleznotājs Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005) un grafiķis Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV burtu mācības pedagogs 1961-1978) u.c. Līdzās Jurim Dušelim RLMV Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļu beidza nākamais interjera mākslinieks, akvareļgleznotājs Jānis Spalviņš (1948-2021) u.c. Pasniedzēja Voldemāra Tiltiņa kokapstrādes prasmes, kalta griezuma maniere, ornamentālās stilizācijas metode, izmantojot dzintaru, veicināja audzēkņu radošo izaugsmi.

Juris Dušelis pēc RLMV beigšanas 1968. gadā nolēma turpināt iegūt izglītību un studēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Rūpnieciskās mākslas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnodaļa), kurā pasniedzēji bija tēlnieki, kas veidoja no akadēmisma atšķirīgu un laikmetam atbilstošu formveidi: Tālivaldis Gaumigs (1930-2016; LMA Rūpn.m. katedras pedagogs 1964-2016), Arvīds Drīzulis (1934-2019; LMA Rūpn.m. katedras pedagogs 1965-2019), arhitekts Ivars Bumbiers (LMA Rūpn.m.katedras pedagogs 1970-1986), grafiķis Aleksandrs Dembo (1931-1999; LMA Rūpn.m. katedras pedagogs 1964-1987) u.c. Līdzās Jurim Dušelim 1973. gadā LMA Rūpnieciskās mākslas nodaļu pie Aleksandra Dembo absolvēja Sarmīte Ancīte (Gaile, 1949-1980) ar darbu “Rotaļu komplekts pirmskolas vecuma bērniem”, Jānis Ancītis ar darbu “Tramvaja vagons RVR-7”, Lūcija Gadziņa (1943 – 2017) ar darbu “Kosmētikas piederumu komplekta iesaiņojums”, absolvēja arī nākamie dizaineri Jānis Gaibišels, Dzintars Spalle, Jānis Zirnītis (1949-2022), Velta Vanaga, Egīls Skuja, tēlnieks Viktors Vaņukovs u.c.

Pēc LMA absolvēšanas Juris Dušelis strādāja PSRS uzņēmumā “Zaprib” par interjera dizaineru. Pēc obligātā dienesta PSRS bruņotajos spēkos mākslinieks turpināja darbu (1975-1976) radošās industrijas uzņēmuma LPSR Mākslas fonda (MF) kombināta “Māksla” (LMK) Noformēšanas cehā. Kombināts veica mākslas un dizaina noformēšanas pasūtījumu izpildi PSRS teritorijā un Latvijā, tā galvenais mākslinieks bija gleznotājs Igors Korti (1922-1986). Noformēšanas ceha brigādēs mākslinieku, gleznotāju Kurta Fridrihsona (1911-1991), Bruno Aides (1913-1994) vadībā darbojās interjera dizainere Ieva Spalviņa, dizaineri Jānis Spalviņš, Voldemārs Lazdiņš, Andris Melbārdis (1941-2001), O.Jēkabsons, šrifta māksliniece V.Krasta u.c.

Pēc MF profesionālas un sistēmiskas reorganizācijas 1976. gadā tika izveidots arī Dekoratīvās mākslas kombināts (DMK), kurš turpmāk izpildīja ārtelpas, interjera dizaina un ekspozīciju iekārtošanas pasūtījumus. Galvenais mākslinieks bija Igors Korti no 1977.-1982.g., savukārt Juris Dušelis turpināja darbu DMK no 1976.-1992.g. Juris Dušelis sadarbībā ar MF māksliniekiem piedalījies modernisma stilistikā bagātīgi rotātās ēkas Ulanbatoras Laulību pils interjera izstrādē (Mongolija, 1976), bij. Rīgas Medicīnas institūta interjera izstrādē (tag. Rīgas Stradiņa universitātes ēka Dzirciema ielā, Rīgā, 1987, arhitekts Visvaldis Čikste (1931-1991), Centrālais patērētāju biedrības projektēšanas institūts, “Giprotorg”, dizaineri Dace Mote, Viesturs Vilks), bij. viesnīcas “Rīga” pārbūvē (1978-1988) pēc arhitekta Jura Pētersona (1931-2015) projekta u.c. Jura Dušeļa darbnīca atradās vēsturiskajā tēlnieka Augusta Folca (1851-1926) darbnīcas ēkā, Gaujas ielā 9, Rīgā, LMS Radošajā kvartālā “Kombināts MĀKSLA”.

Juris Dušelis bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1980. gada un ir LMS biedrs kopš 1988. gada, tika uzņemts ar interjera dizainera Viestura Vilka, koktēlnieku Ivara Vesmaņa, Jāņa Poļaka (1941-2008) rekomendācijām, DMK direktora Raimonda Pavlovska (1938-2006) izsniegtu raksturojumu, LMS Dekoratīvās koktēlniecības sekcijas priekšsēdētāja Jāņa Poļaka parakstītu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes balsojums 34/7.

Juris Dušelis izstādēs piedalās kopš 1973. gada. Pirmā izstāde – Dziesmu svētku simtgadei veltītā Lietišķās mākslas izstāde, kur darbus eksponēja arī Sarmīte Zutere, Dzintars Spalle u.c. (1973). Juris Dušelis piedalījies izstādēs: “Koks dekoratīvajā mākslā” (1978, bij. LPSR Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM), “Krēsls” (1985, bij. MF Izstāžu zāle “Tēlnieku nams”; līdzās Jurim Dušelim piedalījās Jānis Poļaks, J. Remess, Z. Vecauziņš, Auseklis Ozoliņš, Vilhelms Patmalnieks, Ivars Vesmanis, Uldis Salaks (1927-2001), Vilhelms Patmalnieks, Guntars Zvaigzne, Jānis Staško, Jānis Straupe, Vitauts Straupe, Uldis Austriņš, Romualds Jakovenko, Andrejs Šmeļkovs, G. Upītis, Dz. Ziemelis, Visvaldis Budze, Arnis Lapsiņš (1937-1995)), “Dzintras Baranovas, Alekseja Baranova, Marikas Dušeles, Jura Dušeļa izstāde” (Valkas kultūras nams, 1985), “LPSR Mākslas fonda izstādē” (darbus eksponēja G. Upītis, A. Norītis, V.Burovs, Juris Dušelis, Leons Alksnis un Āris Straustiņš (bij. Izstāžu zāle Dzintaros, 1985), “Telpa un forma” (1989, Izstāžu zāle “Arsenāls”, LNMM, kurā tika eksponēta mēbeļu grupa “Ģeometrija” (Viesturs Vilks, Juris Dušelis, Vilnis Jasūns, koks, stikls), krēslu grupa “Vidzeme” (Māris Gundars (1939-2000), Zane Gundare, Modris Pakalns, Kārlis Rubenis, koks, meldru pinums), mēbeļu grupa “Saimes galds” (Jānis Pipurs (1936-2013), Einārs Bagāts, Ivars Krūmiņš) u.c.).

Juris Dušelis “Mēbeļu plaukts”, mets, krāsots saplāksnis, 38x200x34 cm, 2 gab., 20.gs.70. gadi, LMS muzejs