13. martā Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā koktēlnieku Visvaldi Budzi!

Visvaldis Budze pēc Jūrmalas 1. vidusskolas beigšanas, no 1968.-1972. gadam mācījās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV) Koka mākslinieciskās apdares nodaļā (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Koka izstrādājumu dizaina programma). Pedagogi RLMV bija: koktēlnieks Voldemārs Tiltiņš (1899-1985; RLMV pedagogs 1943-1981), virpošanas pedagogs Vīgants Bauers (RLMV pedagogs 1960-?), R. Jēkabsons (RLMV kokapstrādes pedagogs), Āris Strautiņš, Voldemārs Burovs, scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), arhitekts Ivars Bumbiers (1932-2020; RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1977), arhitekts, keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; RLMV pedagogs 1962-1971), arhitekts, tekstilmākslinieks Georgs Barkāns (1925-2010; RLMV kompozīcijas pedagogs 1961-1986), mākslinieks Jānis Borgs (RLMV kompozīcijas pedagogs 1966-1990), gleznotājs Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005) un grafiķis Ēriks Priedkalns (1928-2006; RLMV burtu mācības pedagogs 1961-1978) u.c. Visvaldis Budze beidzis RLMV Koktēlniecības nodaļu 1972. gadā ar diplomdarbu “RLMV Koka mākslinieciskās apdares nodaļas reprezentācijas darbs Prāgas lietišķās mākslas skolai”, vadītājs Georgs Barkāns.

Visvaldis Budze pēc RLMV beigšanas strādājis Jūrmalas ATU kā mākslinieks-noformētājs, vēlāk no 1973. gada LPSR Māksla fonda (MF) kombinātā “Māksla” Koka mākslinieciskās apdares cehā par kokgriezēju (1973-1992), veidojis izstrādājumu – koka dizaina priekšmetu etalonus ražošanai. Jāatzīmē, ka tobrīd pēc RLMV absolvēšanas MF kombinātā “Māksla” jau aktīvi darbojās koktēlnieku paaudze – Leons Alksnis, Arnis Lapsiņš (1937-1995), Andris Melderis, Guntis Pavārs, Jānis Poļaks (1941-2008), Pēteris Stipris, Ivars Vesmanis, Guntars Zvaigzne, Alvis Zariņš (1933-1998) u.c. Visvaldis Budze piedalījies interjeru veidošanā bij. Liepājas rajona Priekules kultūras namam (1984-1988), bij. Rīgas pilsētas Izpildu komitejas ēkai (tag. LR Ārlietu ministrija, kopā ar Aldi Gridjuško, V.Stepermani, 1988-1990) u.c.

Visvaldis Budze izstādēs piedalās kopš 1977. gada, piedalījies  Republikāniskajās Jauno mākslinieku izstādēs (1977, 1981, 1987), Republikāniskajās izstādēs “Koks dekoratīvajā mākslā” (1978, 1985, kuras dizainu veidoja Jānis Poļaks, Arnis Lapsiņš, Auseklis Ozoliņš u.c.), Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstādēs (1978, LNMM; 1980, bij. Jūrmalas izstāžu zālē “Dzintari”), V. Tiltiņa un RLMV koktēlniecības nodaļas absolventu darbu izstādē “Koka plastika” (1979), Baltijas republiku Lietišķās mākslas izstādē (Tallina, Igaunija, 1987), “1. Vispārējā latviešu mākslas izstādē” (Rīgas Sv. Pētera baznīca, 1990) u.c.

Visvaldis Budze piedalījies nelielās grupu izstādēs “Koks dekoratīvajā mākslā” (Ventspils muzejs, 1980, piedalījās Visvaldis Budze, Voldemārs Tiltiņš, Arnis Lapsiņš, Jānis Poļaks, Antons Rancāns u.c.), “Jānis Poļaks un Visvaldis Budze” (Beļavas izstāžu nams, 1989) u.c.

Mākslinieka daiļrade ir radošo meklējumu apliecinājums. Visvaldis Budze, respektējot profesionālo mantojumu, paplašināja modernisma mēbeļu stilistiku, kas 20. gs. 70. gados izvērtās transformējamo mēbeļu, krēslu u.c. izstrādē, priedes un sarkankoka materiālos.

Visvaldis Budze veidojis dekoratīvas balvas, piemēram, “Baltijas kauss” loka šaušanā (1988) un vieglatlētikas trenera Imanta Gaiļa (1918-1985) piemiņas balvu (kokgriezums, 1989).

No 1985. gada LMS Koktēlniecības sekcija rīkoja grupas tematiskās izstādes, kurās piedalījās Visvaldis Budze. Pirmās izstādes bija “Krēsls” (bij. MF Izstāžu zāle “Tēlnieku nams”, 1985) un izstāde “Durvis” (1991, bij. Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs, tag. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, DMDM, piedalījās 24 autori un izstādē iezīmējās atšķirīgi stilistiskie risinājumi, funkcionālas durvis veidoja: Jānis Poļaks, J.Rauza, Guntis Kupcāns (1958-1998), Uldis Salaks (1927-2003), Gints Upītis, Leons Alksnis; savpatni veidotas, akcentējot mākslas vērtību, eksponēja Jānis Straupe, Modris Pakalns, Juris Osis, Aldis Gridjuško). Vēlāk notika izstāde “Gulta” (2002, DMDM, piedalījās: Andris, Māris Abiļevi, Vilnis Jasūns, Holgers Elers, Ivars Mailītis, Juris Osis, Modris Pakalns, Inita Straupe, Iveta Vecenāne, Guntars Zvaigzne). Mākslinieku darbi šobrīd ir apskatāmi LMS muzeja ekspozīcijā “Sapnis” Zvārtavas pilī, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā.

 2007. gadā koktēlnieku grupa rīkoja izstādes “Skapis” (LMS galerija, 2007, piedalījās 12 mākslinieki: Jānis Poļaks, Jānis Straupe, Ivars Mailītis, Vilnis Jasūns, Ansis Abuls, Aldis Gridjuško, Guntis Atvars, Visvaldis Budze, Jurijs Mošāns, Māris Bočs, Aivars Vodopjanovs, Normunds Ozoliņš) un “Galds” (LMS galerija, 2009, Māris Bočs, Einārs Bagāts, Margarita Budze, Rihards Funts, Vilnis Jasūns, Roberts Kesenfelds, Imants Kļaviņš, Jānis Straupe, Aivars Vodopjanovs).

Visvaldis Budze bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1979. gada un ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1987. gada. Mākslinieks LMS tika uzņemts ar koktēlnieku Jāņa Poļaka (1941-2008), Andra Meldera, arhitekta, dizainera Jāņa Pipura (1939-2013) rekomendācijām, LPSR Māksla fonda kombināta “Māksla” direktora Viktora Veištorta (1928-2016; MF kombinātā “Māksla” 1975-1992) parakstītu raksturojumu, LMS dekoratīvās koktēlniecības sekcijas priekšsēdētāja Jāņa Poļaka parakstītu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja LMS valdes pozitīvs balsojums 6/36.

Visvaldis Budze darbojies SIA radošajā komercfirmā “Īve” un Radošajā apvienībā “LMS dizaina mākslas asociācija”.

Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā DMDM, kā arī privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs. Šobrīd Visvalža Budzes darbi ir apskatāmi LMS muzeja koktēlniecības ekspozīcijā “Russkij Ļes”, “Mākslinieku namā”, 11. novembra krastmalā 35, Rīgā, 4. stāvā.

Visvaldis Budze “Dekoratīvs griezums”, 1977, koks, 36×85 cm, LMS muzejs