Vladislavs Grišins (02.04.1937.-25.02.2023.)

2023. gada 25. februārī mūžībā devies nozīmīgs Latvijas grafiķis un pedagogs Vladislavs Grišins.

Vladislava Grišina pirmā saskare ar vizuālo mākslu notika gleznotāja Jāņa Skuča (1908 –1998) vadītajā bērnu mākslas studijā bij. Rīgas Pionieru pilī. Vēlāk Vladislavs Grišins apmeklēja gleznotāja un restauratora L. Rešotova studiju un strādāja par retušas meistaru “Meteoroloģisko mēraparātu” rūpnīcā.

No 1959. līdz 1965. gadam Vladislavs Grišins mācījies Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas mākslas apakšnozare), absolvējis ar diplomdarbu “Ilustrācijas Leonīda Solovjova (1909 – 1962) garstāstu diloģijai “Hodža Nasredina piedzīvojumi”” litogrāfijas tehnikā. Diplomdarba vadītājs – grafiķis, ksilogrāfijas meistars, latviešu profesionālās grafikas pamatlicēja, LMA Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Riharda Zariņa (1869 – 1939) audzēknis Pēteris Upītis (1899 – 1989). Vladislava Grišina pasniedzēji LMA bija mākslinieki Valdis Dišlers (1922 – 2011), Uga Skulme (1895 – 1963), Leo Svemps (1897 – 1975), plakāta mākslas veidotājs Maigonis Osis (1929 – 1988). Līdzās Vladislavam Grišinam LMA pie profesora Pētera Upīša absolvēja Māra Rikmane ar ilustrāciju ciklu A.Upīša lugai “Žanna d’Arka” litogrāfijas tehnikā, savukārt, Lolita Zikmane izstrādāja ofortu ciklu “Gadalaiki” grafiķa, oforta meistara, arī R. Zariņa audzēkņa Artura Apiņa (1904 – 1975) vadībā.

Pēc studijām LMA Vladislavs Grišins strādāja par mākslinieku – noformētāju vairākos Rīgas uzņēmumos, bet 1975. gadā sāka darboties LPSR Mākslas fonda kombināta “Māksla” (MF LMK) Dekoratīvās noformēšanas mākslas cehā kā grafikas darbu iespiedējs. Vēlāk V.Grišins bija  meistars Eksperimentālajā estampa darbnīcā un no 1976. līdz 1988. gadam tās vadītājs, koleģiāli iedrošināja māksliniekus darboties grafikas tehnikās, nodrošināja darbu realizāciju LMS biedriem, kuri tolaik veidoja mākslas darbu kolekcijas plānotajām MF izstādēm Latvijā un visā bij. PSRS teritorijā. Darbnīca atradās LMS MF ēkā “Mākslinieku nams” (tag. LMS muzejs 11. novembra krastmalā 35, Rīgā, 50., 89. u.c. telpās). “Mākslinieku nams” tika 1960. gadā būvēts radošajam darbam (arh. Kārlis Plūksna (1906 – 1973), un tajā atradās mākslinieku – gleznotāju, grafiķu, tekstilmākslinieku, tēlnieku – darbnīcas, kā arī MF kombinātu estampa, audēju, ādas apstrādes darbnīcas. Estampa darbnīcā pie oforta un litogrāfijas darbiem tolaik strādāja Māris Abiļevs kopā ar brāli Andri Abiļevu un pieredzējušo meistaru Laimoni Lejnieku (1916 – 1989), kas atbalstīja eksperimentālu grafikas tehniku izpildījuma ieviešanu. Vladislava Grišina radošā darbnīca līdz 2012.gadam atradās “Mākslinieku nama” telpā nr. 96.

Vladislavs Grišins 1962. gadā, studējot LMA, sāka pasniegt Rīgas 32. un vēlāk – 9. vidusskolā, no 1988. gada kā pedagogs uzsāka darbu Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras un celtniecības fakultātē (RTU, tag. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte), Tēlotājas mākslas katedrā, kurā darbojās kopā ar pasniedzējiem: dzīvesbiedri, grafiķi Baņutu Ancāni, Dinu Baumani, Juri Pansovu, Aleksandru Beznosiku, grafiķi, medaļu mākslinieci Inesi Nātriņu, gleznotājām Anitu Melderi, Silviju Meškoni, u.c. No 1991.-2001. gadam mākslinieks bija RTU Arhitektūras Tēlotājmākslas katedras vadītājs un viņa audzēkņi ir šobrīd pazīstami Latvijas arhitekti.

Vladislavs Grišins bija LMS biedrs no 1978. gada, tika uzņemts LMS Grafikas sekcijā ar grafiķu Naftolija Gūtmana, Aleksandra Dembo (1931 – 1999), Lolitas Zikmanes, Māras Rikmanes rekomendācijām un MF LMK direktora Viktora Veištorta (1928 – 2016) raksturojumu. PSRS MS Vladislava Grišina kandidatūra tika apstiprināta 1980. gadā.

Vladislavs Grišins strādāja “Mākslinieku namā”, grafikas darbnīcā Nr. 96a līdz 2011. gadam. Piedalījies LMS izstādē “Mākslas dienas” (“Mākslinieku nama” darbnīcā  Nr.50, 2002) kopā ar grafiķiem Dinu Ābeli, Māri Subaču, Ināru Garklāvu, Gunāru Krolli, Baņutu Ancāni, Neli Zirnīti, Artūru Ņikitinu (1936 – 2022), Juri Putrāmu u.c.

Vladislavs Grišins kopā ar Juri Staģi 2004. gadā izveidojis un ilggadēji (līdz 2020. gadam) vadījis Mākslas studiju Arhitektu nama 4. stāvā, kopā ar māksliniekiem Baņutu Ancāni, Viktoru Ļedovski, Egilu Bormani vadot zīmēšanas un gleznošanas nodarbības topošajiem arhitektiem un mākslas entuziastiem.

Vērtējot Vladislava Grišina daiļradi, jāatzīmē vairāki radošie periodi, kā litogrāfijas periods, kas iezīmējas no 1976. līdz 1979. gadam, kad mākslinieks intensīvi strādāja krāsainās litogrāfijas tehnikā. Nākamais posms iezīmējās ap 1980. gadu, kad notika pavērsiens uz stilistiskās valodas ģeometrizāciju, un trešais – ar 1983. gadu, kad autors darbojās akvatintas tehnikā.

Izstādēs Vladislavs Grišins piedalījās no 1965. gada. Mākslinieks piedalījies Baltijas grafikas triennālēs (1980, 1986 diploms, 1989, 1992), kā arī grafikas triennālēs Vārnā (Bulgārija, 1995), Prāgā (Čehija, 1998), Šemaljē (Francija, 2006). Jāatzīmē mākslinieka dalība izstādēs: “Latvijas grafikas mākslas izstāde” (LMS galerija, 1991), “II Vispārējā latviešu mākslas izstāde” (LNMM, “Arsenāls”, 1998), grafikas biennāle Breclavā (Čehija, 2004), “Mūsdienu Latvijas grafika” (LNMM, 2010), Latvijas laikmetīgās grafikas izstāde (Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2016), Latvijas un Lietuvas mākslinieku grafikas izstāde “Pagātnes nākotne” (A.Žmuidzinaviča memoriālais muzejs, Kauņa, Lietuva, 2017) u.c.

Vladislavs Grišins rīkojis personālizstādes bij. galerijā “Arhitektu nams” (LAS, 1988), “Spēle ar ģeometriju” (bij.“Rīgas Galerija”, 1994), “Litogrāfija un oforti 1975-1985” (bij. “Kinogalerija”, 1996), “Spēle ar ģeometriju. Turpinājums.” (“Rīgas Galerija”, 1998), “Piekraste. Akvatintas” (LNMM, 2007), “Oforti un akvatintas” (bij. galerija “Sidegunde”, 2010).

1986. gadā Vladislavs Grišins vadījis plenēru Limbažos, kurā piedalījās grafiķi Elza Stalidzāne (1933-2022), Valija Brence (1941-2009), Garijs Manto (1935-2018), Raitis Zvirbulis, Naftolijs Gūtmanis.

Vladislava Grišina darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Atvadīšanās no grafiķa, pedagoga Vladislava Grišina notiks 2023. gada 1. martā plkst. 15.00, Rīgas kremācijas centra Lielajā zālē.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieka Vladislava Grišina tuviniekiem un kolēģiem.

Vladislavs Grišins “Planēta”, 1980, papīrs,  litogrāfija, 51×60 cm, LMS muzejs