JURIS ZĪLE (16.12.1931. – 31.08.2022.)

2022. gada 31. augustā mūžībā aizgājis interjera mākslinieks, akvareļgleznotājs Juris Zīle.

Mākslinieks Juris Zīle 1958. gadā beidza Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) Telpu dekoratoru nodaļu un ieguva telpu dekorēšanas un noformēšanas speciālista diplomu. 1962. gadā iestājās jaunizveidotajā Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Interjera un iekārtas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Dizaina nodaļas funkcionālā dizaina apakšnozare), kuru absolvēja 1967. gadā ar diplomdarbu – sienas dekors metālā ““Daugavas krastu apbūve”, projekts Republikas laukuma apbūvei”, vadītājs, arhitekts Ivars Strautmanis (1932-2017). Jura Zīles pedagogi LMA bija arhitekti Voldemārs Šusts (1929-2001), Modris Ģelzis (1929-2009), Vladimirs Šalajevs.

Pēc studijām LMA Juris Zīle aktīvi iesaistījās sabiedrisko ēku telpu interjeru noformēšanā. Strādājis LPSR Kultūras ministrijas Klubu darba Republikāniskajā metodiskajā kabinetā par vecāko metodiķi (1966-1976). 1972. gadā sācis darboties kā radošais mākslinieks LPSR Mākslas fonda (MF) kombinātā “Māksla” (1972-1976), un pēc MF reorganizācijas, no 1976. gada sadarbojies ar tolaik jaunizveidoto MF Dekoratīvās Mākslas kombinātu (1976-1987). Vēlāk strādājis aģentūrā “Latvijas kooperācijas reklāma” (1987-1992), darbojies grafiskā dizaina jomā.

Juris Zīle sadarbībā ar MF kombinātiem piedalījās interjeru izstrādē un veidošanā. Projektu sastāvā esošie sienu gleznojumi tika veidoti monumentāli, un fantastiskajās ainavās mākslinieks akcentēja ekspresīvu krāsu un ritmu saspēli un norobežojās no sižeta detaļām. Juris Zīle piedalījās interjeru izstrādē LPSR Kultūras ministrijas Klubu darba Republikāniskajam metodiskajam kabinetam (1970), Ķeguma ciema izpildkomitejas Laulību reģistrācijas telpām (1971), tag. Siguldas novada, Siguldas pagasta kultūras namam (1972), Salaspils kopsaimniecības metodiskajam kabinetam (1976, 1981), Rīgas pilsētas bij. Maskavas rajona kultūras namam (1986), kolhoza “Vārpa” (Valmieras raj., 1988) un tag. Valmieras novada Naukšēnu kultūras nama interjeram (1988-1989). Mākslinieks radīja monumentālus sienas gleznojumus ēdnīcām dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcai “Sigulda” (1982) un Rīgas TEC-2 (kopā ar gleznotājiem Juri Zvirbuli, Jāni Kalnmali, Pēteri Postažu, 1984).

Ar akvareļglezniecības darbiem Juris Zīle piedalījās izstādēs no 1963. gada. Personālizstādes rīkojis Kaķeniekos (Dobeles nov., 1984), Rīgā (1991), Siguldā (“Vasaras ziedu sarunas”, Siguldas novada, Siguldas pagasta Kultūras nams, 2013), arī ASV (1989) u.c. Mākslinieka darbi bijuši eksponēti LMS “Mākslas dienu” akvareļu izstādēs (1968, 1969), izstādēs “Dekors-interjers” (1970, 1971), “Mākslas meistari pavasarim” (Dailes teātris, 2001) u.c.

Juris Zīle strādājis arī par pasniedzēju – Jūrmalas Pionieru namā (1958-1960), Bulduru dārzkopības tehnikumā (tag. Bulduru Dārzkopības vidusskola), J.Rozentāla mākslas vidusskolā (tag. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola; str. 1968-1969) un Latvijas Mākslas akadēmijā.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs Juris Zīle bija no 1972. gada, un rekomendācijas uzņemšanai LMS māksliniekam izsniedza gleznotāji Nikolajs Petraškevičs (1909-1976), Edgars Bauze (1913-2006) un Bruno Aide (1913-1994).

Jura Zīles akvareļglezniecības darbi atrodas Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, privātkolekcijās Latvijā, ASV, Kanādā, Beļģijā, Vācijā, Grieķijā, Izraēlā u.c.

Atvadīšanās no interjera mākslinieka, akvareļgleznotāja Jura Zīles notiks 6. septembrī plkst. 12.00, Rīgas kremācijas centra Lielajā zālē.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieka Jura Zīles tuviniekiem un kolēģiem.

Dekoratīvs gleznojums Siguldas novada Siguldas pagasta Kultūras nama foajē (gleznojuma fragments), 1972. Autors: Juris Zīle