Juris Utāns (04.08.1959. – 13.06.2022.)

Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) informē, ka 2022. gada 13. jūnijā mūžībā devies nozīmīgs gleznotājs un pedagogs Juris Utāns. Mākslinieks, kas savā daiļradē spēja pārvarēt iesīkstējušo mākslas tradīciju, tās gravitāciju, spēja ironiski iesmiet pilsoniskās sabiedrības negācijām, tās stīvumam, nevarībai un liekvārdībai. Juris Utāns turēja sevī īdošu mākslas radošo nervu, kas raksturo viņa daiļradi krāsās un izvēlētos sižetos.

Gleznotājs Juris Utāns 1977. gadā beidza J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tag. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola). 1978. gadā iestājās Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (tag. Latvijas Mākslas akadēmija, LMA) Pedagoģijas nodaļā, bet 1980. gadā tika pārcelts uz Monumentālās glezniecības nodaļu (tag. Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). LMA Juris Utāns absolvēja 1984. gadā ar diplomdarbu – sienas gleznojuma mets LPSR Vēstures muzejam (tag. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) “Laikmetu griežos”, vadītājs, gleznotājs Indulis Zariņš (1929-1997). No 1987.-1990. gadam Juris Utāns izglītību turpināja PSRS Mākslas akadēmijas Eduarda Kalniņa (1904-1988) un Borisa Bērziņa (1930-2002) meistardarbnīcā, kuru beidza ar darbu “Pašportrets. Rīta tualete”. 1994. gadā Juris Utāns Latvijas Universitātē ieguva maģistra grādu pedagoģijā.

Jau studiju laikā, no 1983.-1987. gadam mākslinieks strādāja par zīmēšanas pedagogu Meņģeles astoņgadīgajā skolā bij. Ogres rajonā. No 1987. gada Juris Utāns bija lektors Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Tēlotājas mākslas katedrā, un kopš 2015. gada bija asociētais profesors.

Izstādēs Juris Utāns piedalījās no 1979. gada, kad autora darbi pirmo reizi tika eksponēti grupas izstādē Siguldā kopā ar tekstilmākslinieces Lilitas Postažas (1941-2011) un gleznotāju Pētera Postaža, Induļa Landaus darbiem. Juris Utāns piedalījies izstādēs Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Zviedrijā, ASV, Dānijā, Krievijā u.c. Mākslinieka darbi bijuši eksponēti Republikas jauno mākslinieku izstādēs (bij. izstāžu zālē „Latvija”, tag. LNMM, 1981, 1983), PSRS jauno mākslinieku izstādē Maskavā (1982), konkursa izstādēs “Arona” (Madona, 1982, 1983, 1985-1.prēmija), izstādē “Sports mākslā” (Jūrmala, 1982), Vissavienības jauno mākslinieku izstādē Bulgārijā (1982), Vissavienības izstādē civilās aviācijas 60. gada dienai (1982), izstādē “Teātra darbinieku un aktieru portreti” (Teātra muzejs, tag. LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, 1984), jauno mākslinieku izstādē “Jaunatne mieram” (bij. Valsts mākslas muzejs, tag. LNMM, 1984). Juris Utāns piedalījies izstādēs “Latvijas papīrs – 2000” (bij. Mākslas muzejs “Arsenāls”, LNMM, 1995), “Darbam slava” (LMS galerija, kuratore Inese Baranovska, 2003), LU Tēlotājas mākslas katedras pasniedzēju darbu izstādē “Tādi esam” (2005), izstādē “Ķermeņa spēks” (“Rīgas Galerija”, 2006; Maskava, Krievija, 2006, kuratore Inese Riņķe, Margarita Karlova), Starptautiskajā izstādē “CDH – 2014. Laiku saikne” (Maskava, Krievija, 2014, kuratori Diāna Laguna, Margarita Karlova), LMS, Lietuvas Mākslinieku asociācijas, Igaunijas Mākslinieku asociācijas rīkotajā “Baltijas ceļa” atcerei veltītajā ceļojošajā izstādē “Kelias/Ceļš/ Kett” (Latvija, Lietuva, Igaunija, 2014-2015), izstādē “Neērtais dzimums” (LMA, 2016). Kopš 1982. gada gleznotājs piedalījās LMS ikgadējās izstādēs “Mākslas dienas” un “Rudens”.

Juris Utāns rīkojis personālizstādes galerijā “Birkenfelds” (“Zelta laikmets un zelta cilvēki”, 2009, vadītājs Toms Zvirbulis), LMS galerijā (“Galvas”, 2011, kuratore Aija Zariņa, Diāna Laguna), LNMM izstāžu zālē “Arsenāls” (“Utāns glezno un uzvar”, 2012), Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (“Flai-Ļetalka-Fly”, 2013-2014, kurators Māris Čačka), bij. Mūkusalas Mākslas salonā (“Invāzija. No kā baidās vidējais latvietis”, 2016) u.c.

Juris Utāns veica arī grafiskā dizaina un grāmatu dizaina darbus. Mākslinieks sadarbojās ar VAS “Latvijas Pasts” un veidoja dizainu Latvijas pastmarkām un to sērijām kopš 1995. gada (pastmarku sērija “Rīgai – 800”, 2000; Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam veltīta pastmarka, 2005; pastmarka “Olimpiskās spēles Pekinā”, 2008; pastmarka “Bauskai – 400”, 2009; pastmarka “Pasaules izstāde Šanhajā”, 2010 u.c.).

Juris Utāns veidojis ilustrācijas, māksliniecisko noformējumu Latvijas periodikas izdevumiem – žurnāliem “Avots”, “Liesma”, avīzei “Tev” u.c., arī izdevniecībai “Tapals”.

Juris Utāns bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1981. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs mākslinieks bija kopš 1985. gada, kad tika uzņemts ar gleznotāju Pētera Postaža, tolaik LMA Glezniecības katedras vadītāja Vladimira Kozina, Induļa Zariņa rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) lēmumu.

Jura Utāna darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās Latvijā, Dānijā, Krievijā, Zviedrijā, ASV, Itālijā, Beļģijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Lielbritānijā, Austrālijā u.c.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību gleznotāja, pedagoga Jura Utāna tuviniekiem un kolēģiem.

Atvadīšanās no mākslinieka Jura Utāna notiks 2022. gada 16. jūnijā plkst. 13.00, Rīgas krematorijas Lielajā zālē.

Juris Utāns “Kur ir mana bumba?”, 2015, audekls, akrils, jaukta tehnika, 145×185 cm, no LMS muzeja arhīva