Latvijas Mākslinieku savienības muzeja pirmreizējā akreditācija.

Šodien, 12. aprīlī notika Latvijas Muzeju padomes sēde, kurā ar vienbalsīgu balsojumu tika lemts par Latvijas Mākslinieku savienības muzeja pirmreizējo akreditāciju.

LMS izsaka pateicību Latvijas Muzeju padomei, kā arī sveic visus LMS biedrus, darbiniekus un atbalstītājus ar vēsturisko notikumu.

K.Plūksne “Mākslinieku nama projekta vizualizācija”, 1953.g., fotogrāfija, LMS muzeja arhīvs