Izstāde “SAULES APMIRDZĒTIE II”

Fragments no Egīla Rozenberga gobelēna "Cilvēks un daba", jaukta tehnika, 1985

Latvijas Mākslinieku savienības galerijā līdz 2014.gadā 8.aprīlim.

Izstāde “SAULES APMIRDZĒTIE II” ir Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāžu cikla “SAULES APMIRDZĒTIE” otrā ekspozīcija, kurā vērojami 20.gadsimta 70.-80.gadu mākslinieku aktīvie meklējumi glezniecības un tekstilmākslas dimensiju paplašināšanā.

LMS muzeja izstāžu cikla “SAULES APMIRDZĒTIE” mērķis ir parādīt 20.gs.60.-80.gadu augstvērtīgo darbu māksliniecisko kvalitāti un mākslas atšķirīgo stilistiku.

Ekspozīcijas dizains: tēlnieks, LMS prezidents, Igors Dobičins
gleznotājs Jānis Purcens

Latvijas Mākslinieku savienības galerija
11. novembra krastmala 35, Rīga
Darba laiks: P, O, T, C, P, S 12.00 – 17.00

www.msav.lv

Tekstilmākslas ekspozīcijā vērojama 20.gs.70.-80.gadu tās vērienīgā izpausme: lielizmēra gobelēni, kuri pauž tā laika iespējas: gan daudzveidīgās tehnikas, gan atšķirīgais saturs, gan variācijām bagātā stilistikas izpratne. Tekstilmākslas loma sāka nostiprināties 1961. gadā, kad Valsts Mākslas akadēmijā (tagad. Latvijas Mākslas akadēmija) izveidoja Jaunās Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu, kuru ilgus gadus vadīja mākslinieks Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 20.gadsimta 70.gados šīs nodaļas absolventi sevi gribēja pieteikt kā radošu, spēka pilnu un “bez robežām” esošu jauno paaudzi. Ekspozīcija atklāj daudzveidīgo mākslas ainu un katra mākslinieka individuālos meklējumus: gan stilistiski dažādās figurālās kompozīcijas (Egils Rozenbergs, Aina Muze, Viesturs Bērziņš), gan smalki tonālie salikumi (Kristīne Pasternaka), gan dekoratīvie risinājumi (Zenta Logina un Elīza Atāre, Marija Karkovska un Aldis Karkovskis), gan latviskās dzīvesziņas caurstrāvojums (Aija Baumane, Astra Rubene). Izstādes tekstilmākslas ekspozīcija ir kā “buras bez kuģa”. “Buras” – tik izteiksmīgi, vareni un vērienīgi ir darbi, kuri pateicoties tā laika “kuģim” – varas uzstādījumiem un LPSR Mākslas fonda komisijās esošo mākslinieku izpratnei, ir saglabājušies un tagad atrodas LMS muzeja kolekcijā.

Trīs ekspozīcijas atklāj 20.gs.70.-80.gadu glezniecības spēcīgo varenību, kurā raugoties var tikai apbrīnot dažādo autoru savdabīgo krāsu izvēli un tonalitāti, formu stilizāciju un dabas dažādo interpretāciju. Ekspozīciju daudzveidīgajā autoru klāstā, īpaši jāpievērš uzmanība tā laika jauno autoru: Helēnas Heinrihsones, Ivara Heinrihsona darbiem, kuros var saskatīt viņu māksliniecisko meklējumu aizsākumus, kas veiksmīgi attīstīti un pilnveidoti vēlākajā daiļradē. Turpat līdzās klusās dabas un ainavas, kas caurstrāvotas ar Induļa Zariņa sulīgo kolorītu un Imanta Vecozola smalkie tonālie risinājumi, Birutas Delles paralēlā realitāte sirreālistiskā stilistikā un Valdas Mežbārdes mākslīgi stīvinātā realitāte. Katrs darbs atklāj vai slēpj kādu radošu jautājumu, kas skatītāju aizrauj intensīvā atbilžu meklēšanā.

Izstāde “SAULES APMIRDZĒTIE II” aicina līdzpārdzīvot 20.gs.70.-80.gadu mākslas dinamiskos procesus, kuri dažādo autoru darbos vērojami ekspozīcijā, kas izveidota pārlūkojot Latvijas Mākslinieku savienības muzeja bagātīgo krājumu.

Mag. art. Baiba Guste

Kristīne Pasternaka (1952) Putnu biedēkļi vilna, lins 1988
Ivars Heinrihsons (1945) Skrējiens audekls, eļļa 1978