15. oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) sveic jubilejā scenogrāfu, plakātistu, gleznotāju Juri Dimiteru!

Mākslinieks Juris Dimiters jau studiju laikā Latvijas Mākslas akadēmijā no 1969.-1973. gadam veidojis animācijas filmas “Telefilma-Rīga”, līdzās Rozei Stiebrai, Ansim Bērziņam (1940-2021), māksliniekiem Ilonai Ceipei, Maldai Muižulei (1937-2022), Dailim Rožlapam (1932-2014), Dzintrai Aulmanei, Dacei Lapiņai, Anitai Kreitusei, Anitai Jansonei, Vitoldam Kucinam, Laimai Eglītei. Zīmētajos darbos autors izkopa īpaši smalku ironijas

Lasīt vairāk »